London: 225 forintos eur�, 2013-as bevezet�s

2008.05.30. 14:55

A szlov�k korona �tv�lt�si k�z�p�rt�k�nek fel�rt�kel�se j� es�llyel tart�san kedvez� hangulatot teremt a t�rs�g t�bbi valut�j�val kapcsolatban is, gyors�tva azok "fel�rt�kel�d�si menetrendj�t", �ll az egyik vezet� londoni befektet�si h�z p�nteki elemz�s�ben, amely meredeken, �ves t�vlatban j�val 230 forint al� er�s�tette az eur�/forintra adott el�rejelz�s�t, �s visszafogta eddigi agressz�v magyarorsz�gi kamatemel�si progn�zis�t. M�s p�nteki londoni elemz�sek szerint az olaj�rsokk infl�ci�s hat�sa el fogja �rni a kelet-eur�pai gazdas�gokat.

A szlov�k koron�ra az ERM-II. ingadoz�si s�von bel�l minap kijel�lt �j k�z�pparit�s 30,1260 korona, pontosan az el�z� korona�rfolyam-s�v er�s v�ge. Londoni befektet�si h�zak kor�bbi elemz�seikben er�s szinten v�rt�k ugyan az �j k�z�p�rt�k meghat�roz�s�t, de ilyen m�rt�k� fel�rt�kel�ssel nem sz�moltak.

A Goldman Sachs glob�lis p�nz�gyi szolg�ltat� csoport londoni befektet�si r�szleg�nek p�nteken kiadott �j, heti felz�rk�z� piaci elemz�se szerint a h�z eddig is v�rta a forint, a cseh korona �s a lengyel zloty �ltal�nos er�s�d�s�t, de a profitrepatri�l�sok okozta "ny�ri sz�net" beiktat�s�val.

A szlov�k korona �t�rt�kel�se azonban olyan hangulater�s�t� t�nyez�, amely el�bbre hozza a t�bbi valuta fel�rt�kel�d�s�t is, �ll az elemz�sben. A Goldman Sachs londoni elemz�i a t�bbi t�rs�gi valut�n�l nagyobb fel�rt�kel�d�st j�solnak a forint eset�ben, mert az eddig lemaradt a r�gi�t�l.

Egy �v m�lva 225 forint lehet az eur�

A c�g ennek alapj�n h�romhavi t�vlatban az eddigi 252-r�l 238-ra, hathavi t�vlatban 245-r�l 230-ra, tizenk�t havi t�vlatban 235 forintr�l 225 forintra er�s�tette az eur� forint�rfolyam�ra adott el�rejelz�s�t.

A GS a cseh koron�ra �s a zlotyra adott j�slat�t sokkal kisebb m�rt�kben emelte, �s az �ves t�vlat� el�rejelz�seit egyik valuta eset�ben sem v�ltoztatta meg. Hasonl� k�vetkeztet�sre jutottak a JP Morgan londoni elemz�i is.

A h�z p�nteki el�rejelz�se szerint profitkiv�tel indulhat meg a koronapiacon, ami korl�tozza a szlov�k korona tov�bbi er�s�d�s�nek mozg�ster�t. Ehelyett a t�bbi t�rs�gi valuta er�s�t�se val�sz�n�; a cseh korona �s a forint el�z� napi mozg�sa jelzi a t�rs�g ir�nti hangulatot, �s azt, hogy v�ltozatlanul �l�nk a konvergencia-j�t�k a piacon.

A JP Morgan szerint "�gy t�nik, csak id� k�rd�se", hogy a forint mikor t�r �t a 240-n�l megl�v� opci�s limitek al�. A h�z szerint val�sz�n�, hogy a d�nt�shoz�k a szlov�k korona v�gs� eur�bel�ptet�si szintj�t 30-ra kerek�tik, megk�nny�tend� a kiskereskedelmi �rk�pz�st a csatlakoz�s ut�n, enn�l l�nyegesen er�sebb, p�ld�ul 27-28 alatti v�gs� �tv�lt�si kurzus azonban a JP Morgan elemz�i szerint m�r sokkhat�sk�nt �rn� a szlov�k gazdas�got.

A forinter�s�d�s nem seg�thet az infl�ci� leszor�t�s�ban

A Goldman Sachs p�nteki elemz�se megjegyzi, hogy Magyarorsz�g a v�rt forinter�s�d�ssel egy�tt is v�ltozatlanul "s�lyos infl�ci�s probl�m�kkal" k�szk�dik. A n�veked�s ciklikusan gyenge, �s ez �nmag�ban el�seg�thetn� a dezinfl�ci�t, de a beragadt infl�ci�s v�rakoz�s �s a magas b�rki�raml�s akad�lyozza az alacsony infl�ci� el�r�s�t.

A m�jusi infl�ci�s jelent�sben az MNB 253,80 forintos �tlagos eur��rfolyammal sz�molt, �s a mostani �rfolyam lejjebb nyomhatn� az infl�ci�s progn�zist, de a forinter�s�d�s hat�s�t csaknem pontosan ellens�lyozza, hogy az olaj�rak m�r magasabbak az el�rejelz�sben szerepl�n�l (130 doll�r hord�nk�nt az MNB �ltal v�rt 106 doll�rral szemben).

A Goldman Sachs londoni elemz�i szerint a v�rhat�an tov�bb emelked� olaj�rak �s a makacs infl�ci�s v�rakoz�sok m�g er�sebb forintot tesznek sz�ks�gess�.

Az olaj�r nagyban b�n�s a magas infl�ci�ban

K�l�n elemz�st k�z�lt p�nteken Londonban a magas olaj�rak kelet-eur�pai infl�ci�s hat�sair�l a Merrill Lynch, amely szerint a 130 doll�r k�rny�k�re dr�gult olaj a k�vetkez� h�rom h�napban 0,4-1,00 sz�zal�kpont k�z�tti m�rt�kben fogja emelni a t�rs�gi orsz�gok �ves �sszevet�s� infl�ci�s �temeit.

A befektet�si bankcsoport szerint Magyarorsz�gon az olaj�rsokk k�zvetlen infl�ci�s hat�sa "k�zel lehet a 0,6 sz�zal�kponthoz", ugyanakkor a kedvez� b�zishat�sok hasonl� m�rt�k�ek, vagyis a k�t t�nyez� kioltja egym�st, hosszabb t�vra 6,5-7,0 sz�zal�kos s�vban befagyasztva az �ves magyar infl�ci�s sz�mokat.

A Merrill Lynch szerint �gy a magyarorsz�gi dezinfl�ci� le�llt; a h�z az idei �tlagos magyar infl�ci�ra adott el�rejelz�s�t 6,0 sz�zal�kr�l 6,3 sz�zal�kra emelte. Az elemz�s szerint Lengyelorsz�gban az olaj�r infl�ci�s hat�sa megk�zel�theti az 1,00 sz�zal�kpontot; a h�z itt 5,5-6,0 sz�zal�kos �ves infl�ci�kat v�r ny�ron.

Rom�ni�ban 0,70 sz�zal�kpontos olaj�rhat�st �s a harmadik negyed�vre 9,5 sz�zal�kig gyorsul� �ves infl�ci�s sz�mokat, Csehorsz�gban 0,40-0,50 sz�zal�kpontnyi infl�ci�emelked�st �s ny�rra 7,0 sz�zal�k feletti �ves infl�ci�s adatokat v�r a Merrill Lynch.

A c�g Szlov�ki�ban, az er�s valutafel�rt�kel�d�s miatt csak 0,30-0,40 sz�zal�kpontnyi infl�ci�emel� hat�sra sz�m�t az olajdr�gul�shoz k�thet�en, a harmadik negyed�vben azonban szerinte �gy is 4,5 sz�zal�kig emelkedhet az �ves fogyaszt�i infl�ci�. A Merrill Lynch 3,7 sz�zal�kr�l 3,9 sz�zal�kra emelte p�nteki londoni el�rejelz�s�ben az idei �tlagos szlov�k infl�ci�ra adott j�slat�t.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK