Bernanke rendbe tenn� a piacokat

2008.12.01. 21:10

Az Amerikai Egyes�lt �llamok jegybankj�nak szerep�t bet�lt� Federal Reserve (Fed) olyan m�rt�kben cs�kkentette kamatl�bakat, amennyire csak tudta, de az amerikai k�zponti banknak sz�mos tov�bbi lehet�s�ge is van, amelyeket be tud vetni a piacok rendbe t�tel�re - mondta h�tf�n Ben Bernanke az int�zm�ny eln�ke.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Bernanke szerint az amerikai k�zponti banknak korl�tozott lehet�s�ge van a tov�bbi kamatcs�kkent�sekre �s kevesebb olyan eszk�zt haszn�lnak majd a gazdas�g fel�leszt�s�re, mint p�ld�ul az �llamk�tv�nyek v�s�rl�sa.

�gy az amerikai gazdas�g val�sz�n�leg egy ideig m�g tov�bbra is gyenge marad az ut�n is, amikor kamatcs�kent�s hat�sai hat�sai m�r �rezhet�ek lesznek a p�nzpiacon�- mondta Bernanke�a Texasi�Kereskedelmi�Kamr�ban�tartott besz�d�ben.

A Fed ir�nyad� kamata jelenleg 1 sz�zal�k - ilyen alacsony kamatszintre az elm�lt f�l �vsz�zadban csak egyszer volt p�lda - s elemz�k arra sz�m�tanak, hogy a Fed k�vetkez�, december 15-16-�n tartand� kamatd�nt� �l�s�n ism�t a kamat cs�kkent�s�r�l fognak hat�rozni.

Bernanke ugyanakkor hat�rozott int�zked�seket s�rgetett az amerikai gazdas�g v�delm�re, s k�z�lte, hogy miut�n a kamatok a z�r� szinthez k�zel�tenek, a Fed a maga r�sz�r�l �rt�kpap�rok v�s�rl�s�val, illetve a piacok h�tt�rt�mogat�s�val igyekszik hozz�j�rulni a p�nz�gyi stabilit�s megteremt�s�hez.

Henry Paulson p�nz�gyminiszter Washingtonban arr�l besz�lt, hogy t�rc�ja akt�van dolgozik �jabb gazdas�g�l�nk�t� programokon a p�nz�gyi rendszer megszil�rd�t�sa, a hitelny�jt�s aktiviz�l�sa v�gett.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK