T�ntet�s �s feljelent�s a Provident ellen

2009.02.16. 8:41

T�ntet�st szervez az �gynevezett Antiprovident csoport a gyorsk�lcs�nt ny�jt� Provident Zrt. ellen. A Napi Gazdas�g szerint ritk�n t�ntetnek m�k�d� p�nzint�zet ellen, mindenesetre a szervez�k biztosra mennek: egyb�l feljelent�st is tesznek ad�csal�s miatt. A Provident egyel�re annyit tett, hogy leszerelte c�gt�bl�it, ami viszont �nmag�ban is t�rv�nytelen.

A Provident �s a hasonl� profil� c�gek a hat�lyos jogszab�lyok szerint ny�jthatnak olyan szolg�ltat�st, amely esetenk�nt 400 sz�zal�kos teljeshiteld�j-mutat� mellett kihelyezett k�lcs�n�ket jelent. Vid�ken sokaknak jelent megoldhatatlan gondot a t�rleszt�r�szlet visszafizet�se.

Binder Istv�n, a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) sz�viv�je szerint, a piacon m�k�d� c�gek k�nosan �gyelnek arra, hogy megfeleljenek a szab�lyoknak, m�gis a panaszstatisztik�k szerint az �gyletk�t�k gyakran igyekeznek megt�veszteni az �gyfeleket a t�nyleges hitelterhekr�l.

A megalakult Antiprovident csoport a t�ntet�s mellett feljelent�st is tesz ad�csal�s miatt, mivel szerint�k 2001 �prilisa �s 2006 okt�bere k�z�tt a t�rsas�g semmilyen nyugt�t vagy elismerv�nyt nem adott �gyfeleinek az aktu�lis t�rleszt�r�szletr�l. A PSZ�F kor�bban m�r megb�ntette a Providentet k�t milli� forintra emiatt, de ad�csal�s �gy�ben nem int�zkedhetnek.

A t�ntet�s kapcs�n egy bizonyos: a Provident t�rv�nyszeg�st k�vetett el azzal, hogy leszedte c�gt�bl�it a bankk�zpontnak sz�m�t� irodah�zr�l. A 2007. �vi LXI. t�rv�ny �rtelm�ben ugyanis "a c�gnek a sz�khely�t c�gt�bl�val kell megjel�lnie." Egyes h�rek szerint a c�gn�l ma munkasz�neti napot rendeltek el, de �gy tudni, a tiltakoz�k pet�ci�j�t �tveszi a c�g - �rja a Napi Gazdas�g.