Agressz�v bankment�sr�l besz�l a Fed-eln�k

2009.03.03. 20:13

�jabb agressz�v l�p�sekre lehet sz�ks�g az amerikai bankok megment�s�re, lehet, hogy ki kell terjeszteni a tavaly elfogadott 700 milli�rd doll�ros bankment� csomagot - jelentette ki Ben Bernanke, a sz�vets�gi tartal�kbankrendszer, a Fed eln�ke kedden Washingtonban.

A v�ls�g h�reit itt olvashatja!

Bernanke k�z�lte: ak�r azon az �ron is �jabb seg�ts�get kell ny�jtani a p�nzint�zeteknek, hogy a k�lts�gvet�si hi�ny az egekbe sz�kik. "A p�nz�gyi stabilit�s elfogadhat� szintje n�lk�l nem lesz fenntarthat� fel�p�l�s" - sz�gezte le a jegybank szerep�t bet�lt� Fed eln�ke egy kongresszusi meghallgat�son. Helyzet�rt�kel�se szerint j�llehet tavaly �sz �ta a p�nz�gyi szf�r�ban fejl�d�s ment v�gbe, "t�bbet kell tenni".

Barack Obama 3,55 billi� doll�rra r�g�, okt�bert�l �rv�nyes 2010-es k�lts�gvet�s�ben - amelyet a kongresszusnak m�g j�v� kell hagyni - 750 milli�rd doll�ros k�szenl�ti keret szerepel a bankok kiseg�t�s�re. Bernanke k�z�lte: az, hogy sz�ks�g lesz-e ennek a keretnek a felhaszn�l�s�ra, a bankokn�l jelenleg zajl� terhel�si pr�ba eredm�ny�t�l, valamint a gazdas�gi helyzet alakul�s�t�l f�gg.

A Fed eln�ke azt mondta, hogy a korm�ny lehet�s�g szerint el szerette volna ker�lni a m�sodik vil�gh�bor� �ta val�sz�n�leg legnagyobb GDP-ar�nyos �llamh�ztart�si hi�ny kialakul�s�t, de hozz�tette: "gazdas�gunk �s p�nz�gyi piacaink rendk�v�li kih�v�sokkal n�znek szembe" �s a mostani m�rs�keltebb fell�p�s v�gs� soron t�bbe ker�lne.

"Ink�bb most l�pj�nk hat�rozottan, hogy megoldjuk a gazdas�gi gondokat, az alternat�va egy elh�z�d� stagn�l�s lenne"; a k�lts�gvet�si hi�ny tov�bb duzzadna, a munkan�lk�lis�g n�vekedne �s a vesz�lybe ker�ln�nek a j�vedelmek "hosszabb id�re" - mondta a Fed eln�ke.