Bernanke megv�dte a stressztesztet

2009.05.12. 8:09

Az amerikai sz�vets�gi tartal�kbank eln�ke biztat� jeleket l�t a banki szimul�ci�s tesztek eredm�ny�ben, b�r a bizalom helyre�ll�sa m�g szerinte is od�bb van. �gy v�li, a bel�that� j�v�ben a doll�r marad a vil�g vezet� valut�ja.

Ben Bernanke szerint m�r �rz�kelhet�k az els� biztat� jelei annak, hogy a nagybankokon v�gzett korm�nyzati tesztek sikeresek voltak. Az amerikai k�zponti bank (Fed) eln�ke elh�r�totta azokat a b�r�latokat, hogy a tesztek eredm�nye t�l pozit�v, mivel a vizsg�latok nem voltak k�pesek re�lisan felm�rni a bankok p�nz�gyi neh�zs�geit.

A Fed-eln�k �gy fogalmazott, hogy meglehet�sen konzervat�v m�don becs�lt�k meg a bankok t�kep�tl�s�hoz sz�ks�ges �sszeget, vagyis sz�m�t�saik hat�rozottan pesszimista kil�t�sokon alapultak. Azt mondta, el fog telni egy bizonyos id�, am�g m�rhet� lesz a program sikeress�ge, a befektet�i bizalom� elkezd visszat�rni. A bankok visszajelz�sei alapj�n a kezdeti jelek mindenesetre biztat�ak - �ll�totta.

Bernanke szokatlan hat�rozotts�ggal vette v�delm�be a doll�rt. Ezt a t�m�t a jegybanki tisztvisel�k t�bbnyire ker�lni szokt�k. K�z�lte: a bel�that� j�v�ben a doll�r marad a vezet� valuta mind a tartal�kol�s, mind a tranzakci�k ter�n.

Kijelentette, hogy a doll�r szerinte meg fogja tudni tartani �rt�k�t, er�s marad, mert az amerikai gazdas�g is er�s. Lesz�gezte, a Fed elk�telezett az �rstabilit�s fenntart�sa mellett.

A korm�ny m�lt h�ten hozta nyilv�noss�gra a "stressztesztek" eredm�nyeit. A terhel�si pr�b�nak al�vetett 19 nagybankb�l - amelyek az amerikai t�kepiac k�tharmad�t ellen�rzik - 10 t�kep�tl�sra szorul, �sszesen 74,6 milli�rd doll�r �rt�kben, hogy fel tudjon k�sz�lni a gazdas�gi helyzet rosszabbod�s�ra.

A banki tesztek eredm�nye szerint a legrosszabb forgat�k�nyv eset�n a bankoknak tov�bbi 600 milli�rd doll�r vesztess�ggel kellene sz�molniuk.

A Wall Street a m�lt h�ten l�k�st kapott, miut�n a stressztesztek eredm�nyek�nt a banki r�szv�nyek meger�s�dtek. Ez a fellend�l�s azonban h�tf�re kifulladt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK