Al��rt�k a banki magatart�sk�dexet

2009.09.16. 13:17

A korm�ny �s a bankok k�pvisel�i ma kora d�lut�ni megbesz�l�sen al��rt�k a banki magatart�s k�dexet. A k�dex maxim�lja a hitelez�s d�j�nak emelked�s�t, k�nny�ti a devizahitelb�l val� kisz�ll�st �s k�telez� �rv�ny� a le�nyv�llalatokra is.

Megegyez�sre jutott a korm�nyzat �s a bankok k�pvisel�i a magatart�s k�dex �gy�ben, a minisztereln�k �s a bank�rok d�lut�n f�l kett�kor kezd�d� megbesz�l�se sor�n, �s al��rt�k a banki magatart�s k�dexet. A dokumentumot Farkas �d�m, a PSZ�F eln�ke is ell�tta k�zjegy�vel. A k�dexet 13 bank �rta al�, e bankok a teljes lakoss�gi �gyf�lk�r 90 sz�zal�k�t tudja mag��nak. Az al��r�k azt is v�llalj�k, hogy a k�dex rendelkez�seit le�nyv�llalataikra is kiterjesztik.

A korm�ny �s a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) sz�nd�kai szerint a a k�dexhez id�vel minden, a lakoss�gi hitelez�sben b�rmilyen m�don tev�kenyked� szervezet csatlakozik. Hat�lya �gy kiterjed az azt al��r� �sszes lakoss�gi hitelez�ssel foglalkoz� p�nz�gyi int�zm�nyre, �gy a kereskedelmi bankokra, a jelz�log-hitelint�zetekre, a lak�s-takar�kp�nzt�rakra, a takar�k- �s hitelsz�vetkezetekre, a fi�ktelepre �s p�nz�gyi v�llalkoz�sokra, a l�zing-, �s faktorc�gekre, valamint a hitelterm�keket k�n�l� biztos�t�kra �s a nyugd�jp�nzt�rakra is.

A k�dex v�delmet ad a bankok �gyfeleinek az er�f�l�ny t�lzott kihaszn�l�sa ellen - mondta az al��r�st k�vet�en Bajnai Gordon. A korm�ny �s a bankok j�liusban �llapodtak meg az egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�sok felf�ggeszt�s�r�l, s ekkor kezd�d�tt meg a k�dex kidolgoz�s�hoz �s al��r�s�hoz vezet� munka.

Be fog ker�lni a tank�nyvekbe is

A december elsej�n �letbe l�p� k�dex alapvet� c�lja, hogy a bankok �s az �gyfelek k�lcs�n�s�bizalm�n m�k�d� banki-p�nz�gy kapcsolatok alapjait er�s�tse. Patai Mih�ly banksz�vets�gi aleln�k szerint a dokumentum szakmai �nkorl�toz�s, ami be fog ker�lni a tank�nyvekbe. A k�dex al��r�sa �nk�ntes, �m alkalmaz�sa az al��r�k sz�m�ra k�telez�, amin a PSZ�F �rk�dik. A fogyaszt�v�delmi jogosults�gaiban kor�bban meger�s�tett fel�gyelet szankcion�lhatja is a k�dexet be nem tart�bankokat, a b�ntet�s fels� hat�ra 2 milli�rd forint.

A k�dex al��r�i azt is v�llalt�k, hogy a k�dex hat�lyba l�p�s�ig, de legk�s�bb 2009. december 1-j�ig tartj�k magukat a minisztereln�kkel j�lius k�zep�n tartott megbesz�l�sen v�llalt morat�riumhoz, vagyis nem kezdem�nyeznek az �gyfelek sz�m�ra kedvez�tlen egyoldal� szerz�d�sm�dos�t�st, ahogy eddig az id�pontig azt is v�llalj�k, hogy nem kezdem�nyeznek �rverez�seket a bed�lt hitelek eset�ben.

K�nnyen ki lehet sz�llni majd a devizahitelb�l

A dokumentum alapj�n egy�rtelm� szerz�d�ses viszonyok k�z�tt hitelelhez jutni, s aki akar t�rleszteni, fair m�don, fair �ron tehesse ezt meg.�Hat�rt szab a t�rleszt�s�d�jak emel�s�nek,�nem lehet ezeket korl�tlanul n�velni, az el�re meg�llap�tott �rakat infl�ci� szabja meg, az lesz teh�t plafon. Pontosan meg kell hat�rozni azokat a konkr�t, m�rhet� okokat, amelyek miatt n�hetnek a t�rleszt�r�szletek, �s e param�terek javul�sa sor�n a r�szletek emelked�s�vel egyez� id� alatt vissza is kell cs�kkenteni a t�rleszt�r�szleteket.

Az al��r� bankoknak lehet�s�get kell adniuk a devizaalap� hitelek egy�sszeg� t�rleszt�s�re, m�gpedig deviz�ban. Ez azt jelenti, hogy az �gyfelek kisebb k�lts�gekkel, nagyobb biztons�gban is rendezhetik ad�ss�gukat.

Az ad�sok otthon�nak v�delm�ben a k�dex al��r�i azt is v�llalj�k, hogy k�sedelmes fizet�s eset�n azonnal felveszik az �gyf�llel a kapcsolatot �s vele egy�tt alak�tj�k ki a tartoz�s kiegyenl�t�s�nek m�dj�t, lehet�leg elker�lve a v�grehajt�st, �s legal�bb 90 napot biztos�tanak az ad�snak, hogy saj�t maga �rt�kes�thesse ingatlan�t. Az al��r� bankoknak lehet�s�get kell adniuk a devizaalap� hitelek egy�sszeg� t�rleszt�s�re, m�gpedig deviz�ban. Ez azt jelenti, hogy az �gyfelek kisebb k�lts�gekkel, nagyobb biztons�gban is rendezhetik ad�ss�gukat.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK