Eladn�k a K&H Bank egy r�sz�t

2009.11.12. 8:18

Egy belga �js�g �rtes�l�sei szerint t�zsd�re vinn� cseh �s magyar le�nyv�llalatait a belga KBC p�nz�gyi csoport, �ll�t�lag a magyarorsz�gi K&H�Bank 40 sz�zal�k�t adn�k el.

A belga KBC banki �s biztos�t�i csoport t�zsd�re vinn� csehorsz�gi �s magyarorsz�gi le�nyv�llalatait, a c�l, hogy a c�g megkapja az eur�pai uni�s t�mogat�st a kor�bban kapott, 7 milli�rd eur�s belga �s a flamand��llami seg�ts�ghez�- �rja a Reuters a De Tijd gazdas�gi napilapra hivatkozva.

�rdekl�d�s�nkre a K&H Bankt�l azt a v�laszt kaptuk, hogy a KBC szeptember v�g�n ny�jtotta be strat�giai terv�t az Eur�pai Bizotts�gnak, amely jelenleg �rt�keli azt, d�nt�se an az �v v�g�re v�rhat�. "Addig a sajt�ban megjelent tal�lgat�sokkal kapcsolatban inform�ci�t ny�jtani nem �ll m�dunkban" - k�z�lt�k.

A KBC a h�r�gyn�ks�g szerint kor�bban azt mondta, hogy tov�bbra is az a c�lja, hogy n�veked�si p�ly�n maradjon a kelet-k�z�p-eur�pai r�gi�ban �s nem tervezi biztos�t�si r�szleg�nek lev�laszt�s�t.

A De Tijd szerint a KBC a cseh CSOB �s a magyar K&H Bank 40-40 sz�zal�k�t vinn� a t�zsd�re, �s a bevezet�sre 2010 k�zep�ig sor is ker�lne. A lap �gy tudja, hogy a KBC t�bb mint 1 milli�rd eur�t v�r a tranzakci�kt�l.

A KBC p�nteken teszi k�zz� harmadik negyed�ves jelent�s�t, �s december 4-�n egy �zleti tal�lkoz� keret�ben ismerteti majd �zleti terveit.

Tavaly okt�berben, a p�nz�gyi vihar elej�n a KBC csoport 3,5 milli�rd eur�s t�keinjekci�t kapott a belga korm�nyt�l. A p�nzt �gynevezett nem szavaz� r�szv�nyek kibocs�t�s�val kapta a bank: ez �ltal�ugyanis �gy jutott p�nzhez, hogy a t�bbi r�szv�nyes nem vesz�tett a poz�ci�ib�l. Id�n janu�rban a flamand region�lis korm�nyzat �jabb 2 milli�rd eur�nyi t�k�t juttatott a csoportnak, valamint egy�1,5 milli�rd eur�s befektet�s �t�ves opci�j�t is. Az igazi meglepet�s viszont id�n m�jusban k�vetkezett, amikor v�ratlanul bejelentett�k, hogy a belga �llam �jabb nagy m�rt�k� seg�ts�gben r�szes�ti p�nzint�zetet: ekkor t�keemel�sr�l m�r nem volt sz�, de egy 22,5 milli�rd eur�s kezess�gv�llal�st bocs�tottak a KBC rendelkez�s�re.

A KBC Magyarorsz�gon a p�nzint�zeten k�v�l egy biztos�t�t, egy alapkezel�t, egy l�zingc�get, egy eg�szs�gp�nzt�rat �s egy �nk�ntes nyugd�jp�nzt�rat tart fenn. A csoport z�szl�shaj�ja, a K&H Bank Magyarorsz�g m�sodik legnagyobb bankja, a v�llalati szegmensben piacvezet�, a lakoss�gi szolg�ltat�sok ter�n a m�sodik legjelent�sebb p�nzint�zet.

KAPCSOLÓDÓ CIKK