Kamatemel�sr�l pletyk�l a piac

Tov�bbra is messze van a 250 forintos eur��rfolyam a bankk�zi devizapiacon. H�tf�n f�l n�gykor 262,50-262,60 forinton kereskedtek az eur�val, ami 3 forinttal dr�g�bb �rfolyam, mint a p�ntek d�lut�ni keresked�sben. Keresked�k szerint nincs kiz�rva egy tov�bbi kamatemel�s.

A forint a hivatalos keresked�si id� v�g�n 7,02 sz�zal�kon �llt a s�v er�s oldal�n. Ez 104 b�zisponttal rosszabb a p�ntek d�lut�ni helyzetn�l. A p�nzpiacon az emelked� kamatok �jabb 50 b�zispontos jegybanki kamatemel�s be�raz�s�t jelzik, a keresked�k szerint. D�lel�tt a piacon elterjedt, hogy a Monet�ris Tan�cs rendk�v�li �l�st tart �s felemeli az ir�nyad� kamatot. Ezt a spekul�ci�t a forint gyenges�ge t�pl�lta, de a keresked�k t�bbs�ge szkeptikusan �t�lte meg az azonnali jegybanki intervenci�, a kamatemel�s es�ly�t.

A szakemberek szerint a piac eg�sz nap rendk�v�l nyugodt volt. A k�lf�ldiek �vatoss�gb�l alig bocs�tkoztak �zletekbe, ez�rt viszonylag kis�sszeg� aj�nlatokkal is nagyot lehetett mozd�tani az �rfolyamon.

Az �zletmenetet szinte teljesen az eur� v�tele jellemezte, ez�rt a forint eg�sz nap t�vol maradt a jegybank eln�k �ltal k�v�natosnak tartott 250 forintos eur� k�r�li forint kurzust�l. A k�z�s deviza �rfolyama 259,00 �s 263,10 forint k�z�tt mozgott.

A doll�rt 221,40-221,60 forinton jegyezt�k d�lut�n, mintegy 1 forinttal dr�g�bban a p�ntek d�lut�ni 220,50-220,80 forintos �rfolyamn�l.

A k�lf�ldiek az �llampap�rpiacon elad�k�nt jelentkeztek, ennek megfelel�en jelent�sen, 14-32 b�zisponttal n�ttek a m�sodpiaci hozamok. Ezen bel�l nagyobb m�rt�kben a r�vid lej�ratok hozama n�tt.