Lend�letesen er�s�dik a doll�r

H�rom �s f�lhavi cs�csot �rintett a doll�r kedden d�lel�tt az eur�val �s n�gyhavi cs�csot a sv�jci frankkal szemben a b�ztat�nak rem�lt amerikai makrogazdas�gi adatok k�zz�t�tel�t megel�z�en.

Az eur�t az eur�pai gazdas�g javul�s�nak az amerikait�l elmarad� m�rt�k� �teme terheli meg a doll�rral szemben. H�tr�nyosan �rintette az eur�pai k�z�s p�nzt a tajvani jegybank azon d�nt�se is, hogy 182 milli�rd doll�ros devizatartal�kainak egy r�sz�t kor�bbi d�nt�s�vel ellent�tben m�gsem helyezi �t eur�ba.

Elemz�k szerint nem rend�ti meg a doll�r er�s�d�s�nek lend�let�t a pozit�v kil�t�sokat jelz� n�met gazdas�gi hangulat index sem, amelyet kedden hoztak nyilv�noss�gra. A d�lel�tti �r�kban az eur�/doll�r 1,1080-as szintet �rintett �s 0,5 sz�zal�kkal er�sebb doll�r �rfolyamot mutatott az el�z� napi z�r�shoz k�pest. Devizapiaci keresked�k az 1,10-as k�sz�b �rint�s�re k�sz�lnek.

A sv�jci frank ellen�ben a doll�r f�l sz�zal�kkal er�s�dve 1,3954 �rfolyamot �rt el. Az eur� a jen ellen�ben egy h�nappal ezel�tti szintre h�z�dott vissza �s 132,46 k�r�l �ll. A doll�r/jen szinte v�ltozatlan �rfolyamon maradt.