Bevezett�k a Di�khitel-k�tv�nyeket

Bevezett�k a Budapesti �rt�kt�zsd�re (B�T) a Di�khitel-k�tv�nyeket. Az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont Rt. az els� aukci�t szeptember 23-�n tartotta meg.

A felk�n�lt 10 milli�rd �sszn�v�rt�k� k�tv�nycsomagot n�gyszeresen t�ljegyezt�k, mondta Csillag Tam�s, a Di�khitel K�zpont Rt. vez�rigazgat�ja h�tf�n, a Budapesti �rt�kt�zsd�n. Az aukci�n a kialakult �tlagos �ves hozam 8,52 sz�zal�k lett, amely csup�n 20 b�zisponttal haladta meg a hasonl� futamidej�, k�t�ves �llamk�tv�nyek hozam�t.

A Di�khitel K�zpont k�tv�nyprogramja keret�ben a forgalomba hozott, de le nem j�rt k�tv�nyek �sszn�v�rt�ke nem haladhatja meg a 69,50 milli�rd forintot.