Adn� is meg nem is a Richtert az �llam

P�ly�zatot hirdetett az �llami Privatiz�ci�s �s Vagyonkezel� RT. (�PV Rt.) az �llami tulajdonban l�v� Richter-r�szv�nyek elad�s�nak megszervez�s�re �s lebonyol�t�s�ra. Az �llam �gy v�lna meg 25 sz�zal�knyi plusz egy szavazatot jelent� r�szv�nycsomagj�t�l, hogy befoly�s�t meg�rizn� a c�gben. A gy�gyszergy�r t�mogatja a megold�st.

A Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n megjelent p�ly�zati ki�r�sb�l kider�l: az �PV Rt. m�g az id�n bev�telhez k�v�n jutni a r�szv�nyek elad�s�b�l, a tender c�lja pedig az, hogy a magyar �llam min�l t�bb bev�telhez jusson a r�szv�nycsomag elad�s�b�l.

Az �rt�kes�t�s m�dja �s mennys�ge azonban bizonytalan: elk�pzelhet�, hogy egyben, lehet, hogy r�szekben adj�k el a pap�rokat, de az is lehet, hogy csak a "r�szv�nyekhez f�z�d� egyes jogokat" �rt�kes�tik. A ki�r�s szerint "t�kepiaci technik�val k�lf�ldi, vagy hazai int�zm�nyi befektet�k r�sz�re, z�rtk�r� �rt�kes�t�st, vagy belf�ldi nyilv�nos �rt�kes�t�st" is el tud k�pzelni a privatiz�ci�s szervezet.

Az �PV Rt. ugyanakkor �gy adn� el r�szesed�s�t, hogy "az �rt�kes�t�s ne �rintse a Richter strat�gi�j�t, biztos�tsa az �llam tulajdonosi szerepv�llal�s�nak lehet�s�g�t m�g �t �vig".

A Richter t�mogatja az �PV Rt. kezdem�nyez�s�t

A Richter Gedeon Rt. �gy �t�li meg, hogy az �PV Rt. p�ly�zat�nak eredm�nyek�nt megval�sul� t�kepiaci tranzakci� a t�rsas�g r�szv�nyesei sz�m�ra kedvez� lehet, mert k�z�pt�v� lehet�s�get k�n�l a c�g jelenlegi strat�gi�j�nak folytat�s�ra - k�z�lte a Richter a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n p�nteken.

A gy�gyszergy�r �ll�spontja szerint az �rt�kes�t�s megsz�nteti �zleti partnerei k�r�ben a tulajdonosi szerkezet esetleges r�vidt�v� v�ltoz�s�b�l fakad� bizonytalans�got, ez�ltal er�s�ti a c�g nemzetk�zi partnereivel ki�p�tett strat�giai sz�vets�geket, el�seg�ti tov�bbiak kialak�t�s�t, valamint �j hossz� t�v� szerz�d�sek l�trehoz�s�t - olvashat� a k�zlem�nyben.

A bejelent�sekre a t�rsas�g r�szv�nyeinek �rfolyama nem reag�lt �rdemben: a Richter-pap�rok �ra 23 100 forint volt f�l t�zkor a Budapesti �rt�kt�zsd�n, ami 0,43 sz�zal�kos �rfolyam-emelked�st jelent.

KAPCSOLÓDÓ CIKK