L�tv�nyosan gyeng�l a forint

A hazai fizet�eszk�z 10,34 sz�zal�kon �llt az intervenci�s s�v er�s oldal�n cs�t�rt�k�n a bankk�zi devizapiac nyit�sa ut�n, ami mintegy 50 b�zispontos gyeng�l�s a szerdai szinthez k�pest. A v�rtn�l sokkal kedvez�tlenebb k�lkereskedelmi m�rleghi�ny gyeng�tette els�sorban a forintot, de a doll�r is er�teljes er�s�d�st produk�lt a nemzetk�zi devizapiacon az amerikai kamatemel�si v�rakoz�sokra.

Forr�s: [origo]

A forint a doll�rral szemben gyeng�lt l�tv�nyosan: egy doll�r 209,65/210,07 forint k�z�tt cser�lt gazd�t a budapesti bankk�zi devizapiacon, szemben a h�t elej�n l�tott 203 forintos doll�r�rfolyammal. A doll�r �rfolyama er�teljes emelked�snek indult a nemzetk�zi devizapiacon, miut�n Alan Greenspan, az amerikai jegybank szerep�t bet�lt� Federal Reserve (Fed) eln�ke besz�d�ben kamatemel�st helyezett kil�t�sba. A k�rd�s csak az, hogy az ir�nyad� kamatot a Fed�agressz�van, teh�t egy l�p�sben nagyobb m�rt�kben, vagy lassabban, l�p�senk�nt kisebb m�rt�kben emeli.

A forint azonban az eur�val szemben is gyeng�lt, ami szak�rt�k szerint k�t dolognak k�sz�nhet�: els�sorban a k�lkereskedelmi m�rleg hi�nya hatott negat�van a hazai fizet�eszk�zre, a hi�ny k�zel dupl�ja lett a v�rtnak.

A k�lkereskedelmi deficit az idei els� n�gy h�napban 1,531 milli�rd eur� volt, az egy �vvel ezel�tti 1,429 milli�rd eur�val szemben - k�z�lte a K�zponti Statisztikai Hivatal. Ez az adat m�g nem adhat okot aggodalomra, �s a forint gyeng�l�s�re, az �prilis sz�mokat tekintve azonban nem ilyen kedvez� a k�p: �prilisban ugyanis az elemz�k 4-500 milli� eur�s hi�nyt v�rtak, ehelyett ebben a h�napban a deficit 1,1 milli�rd eur�t tett ki. Az import pedig ugyanebben a h�napban 17 sz�zal�kkal n�tt. Szak�rt�k szerint a hirtelen n�veked�s annak tudhat� be, hogy az uni�s csatlakoz�s miatt �prilisban sok t�rsas�g el�rehozta k�lf�ldi beszerz�seit, amelyek egy�bk�nt csak m�jusban lettek volna esed�kesek.

M�sodsorban p�nteken banksz�nnap lesz az Egyes�lt �llamokban, Ronald Reagan volt amerikai eln�k temet�se miatt, Magyarorsz�gon pedig eur�pai parlamenti v�laszt�sok lesznek. A k�t esem�ny egy�ttesen gyeng�ti a forintot, mondt�k az elemz�k, akik a j�v� h�t elej�ig nem v�rnak komolyabb v�ltoz�st a forint �rfolyam�ban.

KAPCSOLÓDÓ CIKK