Els�rend� oszt�lyzat az �j magyar eur�k�tv�nyre

2004.10.22. 17:27

A magyar szuver�n k�lad�ss�gra �rv�nyben l�v� els�rend� oszt�lyzatot adta meg p�nteken a v�rhat�an j�v� h�ten be�razand� �j magyar eurok�tv�nyre a Fitch Ratings nemzetk�zi hitelmin�s�t� int�zet. A Fitch ennek ellen�re v�ltozatlanul agg�lyait fejezte ki a magyar k�lts�gvet�si konszolid�ci�s p�lya ir�ny�val kapcsolatban.

A legnagyobb eur�pai hitelmin�s�t� a Londonban kiadott k�zlem�ny szerint "A m�nusz" el�zetes besorol�st adott a kibocs�t�s el�tt �ll�, 1 milli�rd eur�s, h�t�ves futamidej� �j magyar k�tv�nyre. A t�virati iroda londoni inform�ci�i szerint a k�tv�nyt a bemutat� k�r�t ut�n, a j�v� h�t elej�n �razz�k Londonban.

A Fitch az egyetlen a nagy nemzetk�zi hitelmin�s�t�k k�z�l, amely lemin�s�t�st val�sz�n�s�t� negat�v kil�t�ssal tartja nyilv�n a magyar k�lad�ss�got, a jelent�s ikerdeficit �s annak finansz�roz�si h�ttere miatt.