T�bbet v�r a t�zsd�t�l a piac

2005.02.15. 7:33

Az �gynevezett h�t nagyb�l (Mol, OTP, Mat�v, Richter, Egis, BorsodChem, FHB) �tre egy�rtelm�en pozit�vak az elemz�k v�rakoz�sai. A piac�a gyorsjelent�sek ut�n �t�rt�kelte a t�zsde idei teljes�tm�ny�re vonatkoz� v�rakoz�sait. Tavaly �v v�g�n m�g 17 500 pontot prognosztiz�ltak, m�g most m�r ink�bb 18-19�ezer�pont k�z� v�rj�k a mutat�t id�n.

Az �gynevezett h�t nagyb�l (Mol, OTP, Mat�v, Richter, Egis, BorsodChem, FHB) �tre egy�rtelm�en pozit�vak a v�rakoz�saink, mondta az [origo]-nak Z�k�ny Andr�s, az ING elemz�je. A BorsodChem �s az FHB a jelent�sek t�kr�ben is tartani fogja v�rakoz�sokat, ezekn�l a t�rsas�gokn�l nem sz�m�tunk fel- vagy lemin�s�t�sre. A Moln�l azonban jelent�s felmin�s�t�sre sz�m�t a szak�rt�. Ilyen az Egisn�l is elk�pzelhet�, �s a Richtern�l is val�sz�n�leg lesz egy kisebb upgrade - mondta Z�k�ny Andr�s. A Mat�vn�l az elemz� szerint �rdekes helyzet alakult ki: a piac egy r�sze nem vette �szre, hogy voltak a t�rsas�gn�l reorganiz�ci�k, az osztal�kfizet�st is az eddigiekkel ellent�tben m�r a cash-flowhoz k�ti a c�g. A t�rsas�g eredm�nye ugyan megfelelt a v�rakoz�soknak, a 80 forint feletti osztal�knak azonban 70-76 forintra kell m�dosulnia az elemz� szerint. Ennek az lehet az eredm�nye, hogy a piac lemin�s�t�ssel reag�lhat, mondta a szak�rt�.

A m�lt p�nteki, j� jelent�sek ellen�re zuhan� t�zsd�r�l Z�k�ny Andr�s elmondta: nagyon sok r�vidt�v� befektet� jelent�sre v�s�rolt r�szv�nyeket, ami �gynevezett sell on news (h�rre eladni) t�pus� profitkiv�telt eredm�nyezett. A piac ennek ellen�re a jelent�sek ut�n �t�rt�kelte a t�zsde idei teljes�tm�ny�re vonatkoz� v�rakoz�sait. Tavaly �v v�g�n 17 500 pontos 2005-�s szintet mondtunk a BUX-ra, ezt felfel� m�dos�tottuk, �s a 18 000 -19 000 pont k�z�tti s�vba v�rjuk az ir�nyad� mutat�t id�n - mondta a szak�rt�. (Az�ta a piac al�t�masztotta a szak�rt� szavait, a tavalyi progn�zist febru�r 16-�n napk�zben �t is l�pte a BUX, amely akkor 4 sz�zal�kos emelked�sben volt - a szerk.) Z�k�ny Andr�s szerint azonban a tavalyi �vhez k�pest id�n els�sorban nem a fundament�lis t�nyez�k mozgatj�k a piacot, hanem els�sorban a likvidit�s. Az Egyes�lt �llamokb�l a fejl�d� piacokra (ahogy a r�gi�ba is) �rkez� forr� t�ke folyama m�rs�kl�dhet, s�r meg is fordulhat, amennyiben az USA-ban 4 sz�zal�kos szint f�l� emelkedik az alapkamat. A folyamatra m�r a Federal Reserve eln�ki tiszts�g�t bet�lt� Alan Greenspan is felh�vta a figyelmet, a doll�r er�s�d�s�nek kapcs�n. A hazai c�gek vonatkoz�s�ban v�ltozhat ez�ltal a befektet�k meg�t�l�se: az OTP-FHB-Mol tri� az�rt volt a tavalyi �v nyertese, mert itt volt a legnagyobb profitteljes�t�s, mondta az ING elemz�je. Most nem ez lesz a helyzet: a szak�rt� szerint a p�nz akkor is bej�n, ha rosszul megy a c�geknek, viszont csak azoknak a pap�rjait veszik majd, amelyeknek j�l - vagy jobban megy.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK