Elk�peszt� sz�guld�s a t�zsd�n

2005.02.25. 12:34

A Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) vezet� r�szv�nyindexe, a BUX 782,55 pontos emelked�ssel, z�rt �jabb t�rt�nelmi cs�cson p�nteken. A 18 337,88 pontos z�r�s a cs�t�rt�ki z�r��rt�k�hez k�pest 4,46 sz�zal�kos er�s�d�st jelent - ilyen m�rt�kben m�g soha nem emelkedett a mutat�.

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe a plusz 7,66 pontos nyit�s ut�n sosem l�tott m�rt�kben emelkedett: az eg�sz nap tapasztalhat� er�teljes v�teli nyom�snak a nap v�g�ig nem lett v�ge. A BUX z�r�skor 18 337,88 ponton �llt, a r�szv�nypiaci forgalom meghaladta a 30 milli�rd forintos forgalmat.

A vezet� r�szv�nyek mindegyik�nek er�s�d�tt az �rfolyama az el�z� napi z�r�shoz viszony�tva: a Mol-r�szv�nyekre k�t�tt �zletek 14,3 milli�rd forintot tettek ki, az olajpap�r �rfolyama 700 forinttal - 4,6 sz�zal�kkal - kereken 16 000 forintos cs�csra n�tt. Az OTP-pap�rokkal is 9,6 milli�rd forintos forgalomban kereskedtek, �rfolyamuk 403 forinttal, 6 sz�zal�kkal, 7288 forintra dr�gult, szint�n cs�cson. A Richter r�szv�nyeinek �rfolyama 1200 forinttal 28 000 forintra n�tt, 2,2 milli�rd forintos forgalomban. A Mat�v r�szv�nyeinek �ra 24 forinttal 937 forintra dr�gult, ad�sv�tel�k 1,3 milli� forintot tett ki.

A kisebb pap�rok k�z�l 12 sz�zal�kkal 578 forintig sz�guldott a Synergon, kimagasl�, 700 milli� forint feletti forgalom mellett.

�t �ves cs�cs Vars�ban is

A r�gi�ban a lengyel WIG 20 2,1, a cseh PX 50 1,4, az orosz RTS 1,6 sz�zal�kkal emelkedett. Vars�ban is cs�cs d�lt: a v�teli nyom�s �t �ve nem l�tott magass�gba emelte az indexet.

A k�lf�ldi int�zm�nyi befektet�k r�v�n v�ltozatlanul jelent�s mennyis�g� t�ke �ramlik a r�gi�ba, amely kedvez� fundament�lis h�tt�rrel rendelkez� v�llalatok r�szv�nyeit keresi. A febru�r k�zep�n publik�lt negyedik negyed�ves gyorsjelent�sek alapj�n a k�t legt�bb k�zben l�v� hazai pap�r, az OTP �s a Mol �jfent igazolta a felfokozott v�rakoz�sokat.

A kedvez� ipar�gi k�rnyezet nemcsak az olajpap�rok, a vegyipari r�szv�nyek meg�t�l�s�re szint�n kedvez�en hatott: a Borsodchem r�szv�nyeinek kurzusa imm�r a VCP pakett �rt�kes�t�se el�tti, akkor mesters�gesen be�ll�tottnak t�n� �rfolyam szintre ker�lt vissza. A cs�kken� kamatszinttel jellemezhet� k�rnyezetben m�r kor�bban az �rdekl�d�s k�z�ppontj�ba ker�ltek az osztal�kpap�rok. Ennek ellen�re a fundament�lis sikert�rt�netet v�ltozatlanul n�lk�l�z� Mat�v eset�ben csak id�szakos fell�ngol�sok tapasztalhat�ak.

A Portfolio.hu �ltal megk�rdezett alapkezel�k kiv�tel n�lk�l tov�bbi 19 - 20 000 pont k�zel�be er�s�d� indexet tartottak elk�pzelhet�nek az idei esztend�ben. A szak�rt�k szinte kiz�r�lag a vezet� r�szv�nyekben, els�dlegesen a Mol-OTP p�ros el�tt l�ttak komolyabb emelked�si potenci�lt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK