Gyeng�lnek a r�gi�s deviz�k

2005.03.23. 13:03

A lengyel zloty csaknem k�t sz�zal�kkal gyeng�lt az eur�hoz k�pest: az amerikai alapkamat tov�bbi n�vel�s�nek es�lye ugyanis a felt�rekv� piacokon a t�kekivon�s �jabb hull�m�t ind�totta el. A v�rakoz�soknak megfelel�en az amerikai jegybank szerep�t bet�lt� Federal Reserve kedden 25 b�zisponttal 2,75 sz�zal�kra emelte az ir�nyad� kamatot, �s tov�bbi emel�st val�sz�n�s�tett. Amennyiben az amerikai alapkamat tov�bb n�, ezzel p�rhuzamosan tov�bb m�rs�kl�dik a kock�zatosabb befektet�sek s�lya a r�gi�beli piacokon befektet�k portfoli�iban.

A eur�/zloty �rfolyam szerd�n d�lben 4,1315-en �llt, m�g kedden az eur� kurzusa 4,0701 zloty volt. A zloty a doll�rral szemben 3,0822-es szintr�l 3,1580-ra gyeng�lt szerd�n. Esett az eur�val szemben a cseh korona �rfolyama is: a cseh fizet�eszk�z a piac nyit�sakor �tt�rte a 30-as k�sz�b�t, �s eg�szen a 30,160-os szintig gyeng�lt, k�s�bb kisebb korrekci� sor�n n�mileg jav�tott poz�ci�j�n.

Elemz�k szerint a r�gi� piacait els�sorban a zloty es�se befoly�solja, Lengyelorsz�gba �ramlik ugyanis a magasabb kamatszintekt�l vonzott kelet-eur�pai befektet�si forr� t�ke java: a cseh �s a szlov�k deviza pedig k�veti a lengyel devizapiac mozg�s�t. Pozsonyban a szlov�k korona csaknem egy sz�zal�kos es�s�t v�ltotta ki a Federal Reserve keddi d�nt�se. A l�lektanilag fontos eur�val szembeni 39-es szint �tt�r�se ut�n az �rfolyam h�rom �s f�l h�napos m�lypontra ker�lt a korona �rfolyama, �s 39,150-en is �llt az eur�val szemben.

A keresked�k szerint a korona most sebezhet�v� v�lt, mert jelenleg sem a befektet�k, sem a v�llalati �gyfelek r�sz�r�l nem jelentkezik jelent�s v�teli nyom�s.

MTI/[origo]

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK