A magyar lemond a plusz j�vedelemr�l

2005.10.12. 12:02

Egy �tlag magyar �llampolg�r egy-k�t �r�t foglalkozik �vente p�nz�gyeivel, �gy nem csoda, hogy a h�ztart�soknak egyharmada sem rendelkezik befektet�sekkel. Pedig a megtakar�t�sok megfelel� kezel�se egy �jabb j�vedelemforr�st jelenthetne a csal�dok sz�m�ra. Ez�rt ind�t�a k�zelj�v�ben kamp�nyt a B�T ennek megismer�s�re.

Kutat�sok bizony�tj�k, hogy jelen pillanatban mind�ssze a magyar h�ztart�sok kevesebb, mint egyharmada rendelkezik befektet�sekkel, megtakar�t�sokkal - der�l ki a Budapesti �rt�kt�zsde legfrissebb felm�r�s�b�l.

A hossz� t�v� megtakar�t�sokr�l, a befektet�sekr�l �s az �ngondoskod�sr�l a magyar t�rsadalom t�bbs�ge nem gondolkozik felel�ss�ggel, a p�nz�gyi kult�ra Magyarorsz�gon r�gi�s viszonylatban is elmaradott. �ves szinten csup�n p�r �r�t foglalkozunk p�nz�gyeink tudatos tervez�s�vel �s ez sajnos a magyar megtakar�t�si szerkezet jelenlegi �llapot�n is nyomot hagy. A helyzetet s�lyosb�tja, hogy Magyarorsz�gon csup�n a rendszerv�lt�st k�vet�en haszn�lhatjuk a modern p�nz�gyi megtakar�t�si form�kat, �s ezeket a lehet�s�geket az emberek nem ismerik, illetve gyanakodva szeml�lik, idegenkednek ezekt�l.

Forr�s: MTI
Gondolkod�ssal is lehet sok p�nzt keresni

Hasonl� a helyzet a t�zsd�vel is. A kutat�sok szerint a 18-60 �v k�z�tti lakoss�g k�tharmada teljes m�rt�kben elutas�t� a t�zsd�z�ssel, r�szv�nyv�s�rl�ssal szemben. A t�zsd�z�st f�v�rosi �ri huncuts�gnak, vagy kaszin�nak tekintik, ahol mes�s vagyonok cser�lnek gazd�t, vagy simlis br�kerek t�ntetik el a gyan�tlan emberek nehezen megkeresett p�nz�t. Ismeretlennek �s idegennek tal�lj�k ezt a vil�got, t�l magasnak �rt�kelik a kock�zatot, r�vidt�von gondolkodnak befektet�sekben, m�g a kor�bban t�zsd�z�k k�z�l is sokan meg�gett�k magukat az �tmeneti v�ls�ghelyzetekben.

A - jellemz�en kism�rt�kben - elfogad�k k�z�tt fel�lreprezent�ltak a f�rfiak, a fiatalabb koroszt�lyok tagjai, a magasabb iskolai v�gzetts�ggel rendelkez�k, b�r elfogad�k nemcsak e r�tegekben vannak jelen.

A r�szv�nybefektet�sek n�pszer�s�t�se mellett a B�T fontos c�lja a megtakar�t�sok volumen�nek, megtakar�t� h�ztart�sok ar�ny�nak n�vel�se, valamint az �ngondoskod�s eszm�j�nek hirdet�se.

A B�T novembert�l indul� im�zskamp�nya alapvet�en k�t f� c�lt szolg�l. Egyr�szr�la k�z�pv�llalatok tulajdonosait, p�nz�gyi vezet�it k�v�nja meggy�zni c�g�k t�zsdei bevezet�s�nek el�nyeir�l, haszn�r�l �s a t�kepiaci forr�sbevon�s fontoss�g�r�l: hogy a t�zsdei bevezet�s �s forr�sbevon�s ne egzotikum, hanem re�lis, vonz� �s k�vetend� alternat�va legyen.

KAPCSOLÓDÓ CIKK