Lemin�s�tett�k a magyar ad�ss�got, esik a t�zsde

2005.12.06. 11:44
Gyurcs�ny szerint a korm�ny teszi a dolg�t

Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k szerint az, hogy a legnagyobb eur�pai hitelmin�s�t� rontott Magyarorsz�g besorol�s�n, azt jelenti, hogy Magyarorsz�g tov�bbi �szt�k�l�st �s b�tor�t�st kapott a korm�ny �ltal megkezdett v�ltoztat�sok �tfog�bb �s m�lyebb bevezet�s�hez.

A korm�nyf� a sz�ks�ges v�ltoztat�sok ter�leteit egy �tfog� �llamreformban, az eg�szs�g�gyi reform kiteljes�t�s�ben, illetve a k�zoktat�s igazs�gosabb� �s korszer�bb� t�tel�ben jel�lte meg. Ezeken a ter�leteken kell dolgozni, ezeken a ter�leteken v�r r�nk nagyon sok feladat - fogalmazott a minisztereln�k.

Szavai szerint a korm�ny teszi a dolg�t �s - a sz�z l�p�s program eddigi gyakorlat�hoz h�ven - folytatja �j �s egyre �tfog�bb programok bejelent�s�t.

Fot�: F�bi�n �vi
K�ka J�nos: �rizz�k meg hidegv�r�nket!

A Fitch lemin�s�t�s�r�l �rtes�lve az els�dleges feladatunk, hogy meg�rizz�k a hidegv�r�nket, mert a piac is meg�rizte - mondta K�ka J�nos gazdas�gi miniszter arra reag�lva, hogy a Fitch kedden egy fokozattal "BBB plusz"-ra rontotta a hossz� lej�rat� szuver�n magyar devizak�telezetts�gek oszt�lyzat�t.

"Ha a piac hideg fejjel reag�lt erre a t�rt�n�sre, akkor c�lszer�, hogy a politikusok se keltsenek hiszt�ri�t" - mondta K�ka J�nos.

Kijelentette: Magyarorsz�gon a befektet�k megl�v� bizalma mellett helyre kell �ll�tani a p�nz�gyi elemz�k bizalm�t �s az �llamh�ztart�s egyens�ly�t.

A miniszter szerint ez a min�s�t�s kik�nyszer�ti azt, hogy a politikusok az igazi k�rd�sekkel foglalkozzanak: az �llamh�ztart�s hi�ny�val, a nagy rendszerek reformj�val, azzal, hogy mik�nt lehet jobb min�s�g� szolg�ltat�sokat olcs�bb �llammal, k�zigazgat�ssal, oktat�ssal, eg�szs�g�ggyel ny�jtani. Hozz�tette, hogy ezeket a l�p�seket meg kell tenni az egyens�ly helyre�ll�t�sa �rdek�ben, f�ggetlen�l att�l, hogy a kamp�nyid�szak k�vetkezik.

A t�rcavezet� kiemelte: "c�lunk az, hogy �rizz�k meg a forint v�s�rl�erej�t, �rizz�k meg a versenyk�pess�g�nket �s �rizz�k meg��azt a lehet�s�get, hogy 2010-re csatlakozhassunk az eur��vezethez".

K�ka J�nos felh�vta a figyelmet arra, hogy a re�lgazdas�g j�l teljes�t, mik�zben az �llamh�ztart�s komoly egyens�lyi probl�m�kkal k�zd, �s "erre a helyzetre a politika - ahelyett, hogy jav�tana rajta - r�dolgozik".

Fot�: MTI
A PM szerint a Fitch is elismeri: a gazdas�g helyzete er�s

A magyar gazdas�g gyorsan fejl�dik, a n�veked�s szerkezete eg�szs�ges, hiszen alapvet�en a beruh�z�sok �s a k�t sz�mjegy� exportb�v�l�s eredm�nyezi a brutt� hazai term�k (GDP) 4 sz�zal�k k�r�li b�v�l�s�t - reag�lt a lemin�s�t�sre a P�nz�gyminiszt�rium.

A PM szerint a Fitch �rt�kel�se is elismeri, hogy a magyar gazdas�g stabil, er�sen integr�l�dott az Eur�pai Uni�ba �s a versenyk�pess�g�t az is mutatja, hogy jelent�s a m�k�d�t�ke-be�raml�s.

A gyors n�veked�s ellen�re az infl�ci� sz�mottev�en m�rs�kl�d�tt, �s rekord alacsony szintre cs�kkent a maginfl�ci�.

A Fitch elemz�se azt is hangs�lyozza, hogy hossz� t�von a jelenlegi gyors re�lkonvergencia folytat�s�ra lehet sz�m�tani. (A statisztikai adatok azt mutatj�k, hogy Magyarorsz�g a leggyorsabban felz�rk�z� orsz�gok k�z� tartozik. Az egy f�re jut� GDP tekintet�ben az elm�lt nyolc esztend�ben Magyarorsz�g k�zel�tette meg a legnagyobb m�rt�kben az uni�s �tlagot.)

A magyar korm�ny elk�telezett a tekintetben, hogy fenntartja a szigor� k�lts�gvet�si gazd�lkod�st - teszi hozz� a miniszt�rium. Ez t�kr�z�dik sz�mos idei int�zked�sben, s ennek szellem�ben k�sz�lt el a konvergenciaprogram aktualiz�lt v�ltozata is, amelyet a P�nz�gyminiszt�rium december elsej�n juttatott el Br�sszelbe.

KAPCSOLÓDÓ CIKK