Lemin�s�tett�k a magyar ad�ss�got, esik a t�zsde

2005.12.06. 11:44
Forr�s: MTI
A deviza-, �s az �rt�kpap�rpiac hevesen reag�lt a lemin�s�rt�s h�r�re

Hevesen reag�lt a deviza-, �s az �rt�kpap�rpiac magyar �llamad�ss�g lemin�s�t�s�nek h�r�re.A Fitch �rt�kel�s�t k�vet�en a forint gyeng�lt, az �llampap�rhozamok emelkedtek, a r�szv�ny�rak pedig cs�kkentek.

Az eur� �rfolyama nap folyam�n 251,5 forintr�l 254 forint k�zel�be emelkedett az eur� �rfolyama a bankk�zi devizapiacon, ami a forint egy sz�zal�kos gyeng�l�st jelenti. A h�r hat�s�ra emelkedtek a hosszabb futamidej� �llampap�rok kamatai. A 3 �ves lej�rat�ak hozama 0,03, az 5 �vesek� 0,06, a 10 �vesek� 0,09, a 15 �vesek� 0,05 sz�zal�kkal n�tt.

A Budapesti �rt�kt�zsde hivatalos indexe, a BUX 25,3 milli�rd forintos forgalom mellett 530, 37 ponttal, 2,48 sz�zal�kkal 20840,94 pontra zuhant. A jelent�sebb r�szv�nyek k�z�l az OTP Bank pap�rjai vesz�tettek a legt�bbet �rt�k�kb�l: 3,95 sz�zal�kkal 6810 forintra esett az �rfolyamuk. Szint�n jelent�s, 2,54 sz�zal�kos �rfolyamcs�kken�st szenvedtek el a Richter r�szv�nyei. A Magyar Telekom pap�rjainak �ra 1,65 sz�zal�kkal 953 forintra, a Mol r�szv�nyeinek �rt�ke 1,65 sz�zal�kkal 953 forintra m�rs�kl�d�tt

R�vid t�vra egy�ltal�n nem javasolja magyar r�szv�nyek v�tel�t Sarkadi Szab� Korn�l, a Raiffeisen Bank elemz�je, aki szerint az elk�vetkez� h�napokban t�kebe�raml�sra nem lehet sz�m�tani. �gy r�szv�nyek v�tele csak alacsony szinteken lehet j�, az azonban k�rd�ses, hogy ez hol k�vetkezik be. Neh�z ugyanis megmondani, hogy az orsz�gkock�zatot milyen m�rt�kben �razz�k be a k�lf�ldiek.

A Raiffeisen p�ld�ul 5 sz�zal�kos orsz�gkock�zatot vett figyelembe a 8400 forintos OTP-c�l�rfolyam�n�l, ennek ellen�re a jelenlegi 7000 forint alatti szintr�l sem v�rhat� jelent�sebb emelked�s. Ez tal�n csak akkor lehets�ges, ha janu�rban, a nagyobb alapok portf�li��trendez�s�n�l olcs�nak tal�lj�k a r�szv�nyt, illetve febru�rban az �ves sz�mok a tervek teljes�t�s�r�l sz�lnak.

A Mol eset�ben pedig a g�z�zlet�g lez�r�sa hozhat emelked�st, de ehhez sz�ks�ges a v�ltozatlanul kedvez� olajpiaci k�rnyezet - v�li Sarkadi Szab� Korn�l. A Richter eset�ben pedig a kedvez� orosz helyzet ellen�re is sz�molni kell azzal, hogy a jelenlegi �rszint m�r t�l sok n�veked�st nem hozhat, �gy a kedvez�tlen hangulat mag�val ragadhatja a r�szv�ny �rfolyam�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK