Lemin�s�tett�k a magyar ad�ss�got, esik a t�zsde

2005.12.06. 11:44

Forr�s: MTI
Egy uni�s orsz�g ad�ss�g�t sem rontott�k m�g erre a szintre

Magyarorsz�g az els� az Eur�pai Uni�ba tavaly felvett nyolc �j kelet-eur�pai orsz�g k�z�l, amelynek ad�skock�zati besorol�s�t valamely nagy nemzetk�zi hitelmin�s�t� az els�rend� s�v al� rontotta, j�llehet az �j tag�llamok k�z�tt van olyan - Lengyelorsz�g ("BBB plusz") -, amelyet m�g nem soroltak fel az "A" kateg�ri�ba.

A Fitch Ratings, a legnagyobb eur�pai hitelmin�s�t� j� ideje sokkal bor�l�t�bb a magyar makrokil�t�sokkal kapcsolatban, mint a t�bbi nemzetk�zi hitelmin�s�t�. A t�rsas�g ugyanakkor - a nagy nemzetk�zi hitelmin�s�t�k k�z�l egyed�lik�nt, �s az �j EU-tagok k�z�l egyed�l Magyarorsz�g eset�ben - m�r t�bb mint k�t �ve, 2003 j�liusa �ta lemin�s�t�st val�sz�n�s�t� negat�v kil�t�st tartott �rv�nyben a keddi lemin�s�t�sig a magyar ad�skock�zati oszt�lyzatra, a hivatalos indokl�s szerint "a makrogazdas�gi politika k�vetkezetess�ge feletti agg�lyok �s a konvergenciaprogram hiteless�g�vel kapcsolatos k�telyek" miatt.

Magyarorsz�g a keddi visszamin�s�t�sig �ppen �t �vet t�lt�tt a Fitch Ratings els�rend� ad�si list�j�n. A c�g 2000. november 30-�n jav�totta az els� oszt�ly� ad�skock�zati s�v alapfok�ra, "A m�nusz"-ra a hossz� lej�rat� szuver�n magyar devizak�telezetts�gek besorol�s�t az 1999. okt�ber 29. �ta �rv�nyben tartott "BBB plusz"-r�l.

A Fitch �ltal a t�z �j EU-tagr�l szeptemberben Londonban kiadott idei �ves eur�konvergencia-jelent�sben az �llt: Magyarorsz�g az egyetlen a k�z�p- �s kelet-eur�pai �j EU-tagok k�z�l, amely m�g egyik maastrichti konvergenciafelt�telt sem teljes�tette. A Fitch az �szi jelent�sben azt j�solta, hogy j�llehet a 2010-es eur�csatlakoz�s v�ltozatlanul lehets�ges, ha a 2006-os v�laszt�sokat er�teljes k�lts�gvet�si kiigaz�t�s k�veti, �m re�lisabb a 2011-es bel�p�s, s�t hosszabb k�sedelem sem z�rhat� ki.A keddi lemin�s�t�shez f�z�tt indokl�sban azonban m�r az �ll: a k�lts�gvet�si hi�ny olyan m�rt�k�, hogy "nagyon val�sz�n�tlen" a 2010-es eur�csatlakoz�si c�ld�tum tarthat�s�ga.�

A Fitch Ratings ugyanakkor a m�lt h�napban "A m�nusz"-r�l egy fokozattal az akkori - k�t fokozattal a jelenlegi - magyar szint f�l�, "A"-ra jav�totta a szlov�k besorol�sokat, arra hivatkozva, hogy Szlov�kia a "figyelemre m�lt�" k�lts�gvet�si reformok r�v�n 2009-ben az eur��vezet tagja lesz.
A Fitch m�r j�val a keddi visszamin�s�t�s el�tt is hangot adott k�telyeinek a 2010-es magyar eur�csatlakoz�ssal kapcsolatban. A hitelmin�s�t� szak�rt�i m�r febru�rban, a c�g londoni t�rs�gi szakkonferenci�j�n azt mondt�k, hogy a 2010-es c�ld�tum csak a lehets�ges legkedvez�bb forgat�k�nyv eset�n teljes�lhet, �s a c�g ehhez k�pest egy-k�t �ves cs�sz�ssal sz�mol.


Forr�s: [origo]
A hitelmin�s�t� c�gek Eur�pa m�s orsz�gait is szigor�an �rt�kelik

A nagy nemzetk�zi hitelmin�s�t�k az eur��vezetbe m�r bel�pett orsz�gokkal sem b�nnak eln�z�en. A c�gek, j�llehet a kelet-eur�pai �j EU-tagok �ltal�ban els�rend�, de legal�bb k�zepes befektet�i aj�nl�s���ad�sbesorol�sait �ppen a majdani eur��vezeti tags�g kil�t�s�ra alapozz�k, a jelenlegi eur��vezeti tag�llamokat - f�leg a d�lieket - egyre t�bbsz�r sorolj�k vissza negat�v kil�t�sra vagy t�nylegesen rosszabb kock�zati oszt�lyzatra.�

A Standard & Poor's, a vil�g legnagyobb hitelmin�s�t�je m�r tavaly ny�ron egy fokozattal "AA m�nusz"-ra rontotta Olaszorsz�g min�s�t�s�t, azzal az indokkal, hogy a korm�nykoal�ci�nak neh�zs�gei vannak a k�lts�gvet�si egyens�lytalans�gok kezel�s�ben, �s ez nem jav�tja a roml� olasz k�lts�gvet�si helyzet kil�t�sait.
����

Az eur� megjelen�se �ta ez volt az els� eset, hogy a valutauni� jelenlegi tag�llamainak egyik�t valamely vezet� nemzetk�zi hitelmin�s�t� visszamin�s�tette, viszont nem az utols�. Tavaly decemberben a Fitch Ratings G�r�gorsz�g besorol�s�t rontotta egy fokkal "A"-ra, arra hivatkozva, hogy gyakorlatilag semmilyen k�lts�gvet�si konszolid�ci� nem ment v�gbe G�r�gorsz�gban az eur��vezeti csatlakoz�s �ta, j�llehet a g�r�g gazdas�g 1999 �ta �ves �tlagban 4 sz�zal�kkal n�vekszik.
���

R�ad�sul a g�r�g korm�ny alaposan kozmetik�zta is a hi�nyadatokat: az EU statisztikai hivatal�nak jelent�se szerint a 2003-mal z�rult h�t �vben a g�r�g �llamh�ztart�s �tlagos �venk�nti hi�nya a G�r�gorsz�g �ltal jelzett 2,1 sz�zal�knak val�j�ban t�bb mint a k�tszerese, 4,3 sz�zal�k volt - �llt a Fitch tavaly decemberi k�zlem�ny�ben.
���

A Fitch az id�n ny�ron lemin�s�t�st val�sz�n�s�t� negat�vra rontotta az addigi stabilr�l k�t m�sik eur��vezeti tag�llam, Portug�lia �s Olaszorsz�g egyar�nt "AA" szint� szuver�n ad�si besorol�s�nak kil�t�s�t is. A c�g el�rejelz�se szerint mindk�t gazdas�g stagn�l, s�t az olasz gazdas�g az id�n v�rhat�an recesszi�ban lesz, �s 2006-ra sem mutatkozik sok es�ly a kil�bal�sra.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK