J�rai int, Veres kitart, Orb�n sz�gyenkezik

2005.12.07. 13:01

A Fitch lemin�s�t�se r�vid t�von nem befoly�solja a gazdas�gi folyamatokat, de figyelmeztet�sk�nt �rtelmezhet� -�jelentette ki�J�rai Zsigmond.�Veres J�nos�szerint Magyarorsz�g nincs bajban; Orb�n Viktor viszont azt mondta, a visszamin�s�t�s sz�gyen.

A lemin�s�t�s J�rai szerint figyelmeztet�sk�nt �rtelmezhet� a befektet�k hirtelen t�kekivon�sa el�tt, a magyarorsz�gi kamatszintre pedig felfel� ir�nyul� nyom�ssal j�r - k�z�lte a Portfoli� J�rai mai nyilatkozat�t a Reuters-re hivatkozva.

A jegybank eln�ke jelezte, hogy a hazai makrogazdas�gi kil�t�sok negat�vak, ugyanakkor az infl�ci�s kil�t�sok szempontj�b�l megfelel� a magyar kamatszint 6 sz�zal�kos m�rt�ke.

A jegybank kamatd�nt�seit els�sorban a nemzetk�zi p�nz- �s t�kepiaci folyamatok hat�rozz�k meg, melyekben ma t�bb bizonytalans�g mutatkozik -�tette hozz� J�rai.

A Fitch-bejelent�s r�vid t�von nem befoly�solja a gazdas�gi folyamatokat

R�vid t�von nem befoly�solja a gazdas�gi folyamatokat a magyar k�lad�ss�gnak a Fitch Ratings �ltali, k�zepes befektet�i s�vba visszamin�s�t�se �s az orsz�gkock�zati plafon leront�sa egy fokkal. Ez csak egy a konvergencia-programot �rint� figyelmeztet�sek sor�ban -�mondta az MNB eln�ke.

J�rai Zsigmond a legnagyobb eur�pai hitelmin�s�t� bejelent�s�re reag�lva kifejtette: a magyar gazdas�g k�ts�gtelen�l fejl�dik, kedvez� a m�k�d�t�ke-be�raml�s; emellett b�s�ges �s alacsony - 2,2-4 sz�zal�k - kamat� a hitelk�n�lat a nemzetk�zi p�nzpiacon.

"A Fitch-bejelent�s r�vid t�von nem befoly�solja a hazai gazdas�gi folyamatokat, s egy a konvergencia-programot �rint� eddigi orvosl� figyelmezet�sek sor�ban, ugyanakkor a t�bbivel egy�tt szeml�lve komolyan kell venni (...), de rem�lhet�, hogy jelent�s m�rt�kben nem tartja vissza a befektet�seket" - k�z�lte az MNB eln�ke.

A jegybankeln�k f� teend�k�nt tov�bbra is az �llamh�ztart�s m�lyrehat� reformj�t jel�lte meg. Szerinte annak "miel�bbi megl�p�se elegend� lenne az eur�-bevezet�s krit�riumainak teljes�t�s�hez, a gazdas�gi versenyk�pess�g n�veked�s�hez".

"Egyel�re nem l�tok es�lyt az eur�z�n�hoz val� 2010-es csatlakoz�sra, de azt sem mondom, hogy ez lehetetlen. �m ehhez nagyon nagy reformokra, gyors eredm�nyekre lenne sz�ks�g. Sajnos a most beadott konvergencia-program nem tartalmazza ezeket a reformokat" - hangs�lyozta J�rai Zsigmond.

K�rd�sekre v�laszolva elmondta: "vannak a forint stabiliz�l�d�s�ra utal� jelek"; j�l alakul �s "j�v�re m�g alacsonyabb �s 2007-ben 3 sz�zal�k k�zel�ben lehet" az infl�ci�. Mindezt "a - mostani, nem fenntarthat� - makrogazdas�gi helyzet, valamint az el�re kev�sb� kisz�m�that� nemzetk�zi k�rnyezet is" alapvet�en befoly�solja. Ez ut�bbi "tov�bbra is az egyik fontos t�nyez� marad a magyar kamatszint alakul�sa szempontj�b�l" - mondta az MNB eln�ke.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK