A Lukoil Mol r�szesed�st v�s�rolhat

2006.01.16. 12:16

Egy moszkvai lap azt latolgatta h�tf�i sz�m�ban, hogy a Lukoil megszerezhette a Mol egy r�sz�t, de az orosz�olajv�llalatn�l az MTI �rdekl�d�s�re c�folt�k, hogy konkr�t terv�k lenne magyar partnerc�g�k bizonyos h�nyad�nak megv�tel�re.�

Az orosz Vedomosztyinak az adott okot a tal�lgat�sra, hogy a Lukoil t�rstulajdonos-aleln�ke, Leonyid Fedun fontos felfedez�sekr�l �s beszerz�sekr�l besz�lt a m�lt h�t v�g�n. Az orosz �zleti lap szerint a felfedez�s egy gazdag lel�hely a Kaszpi-tenger orosz szektor�ban, a beszerz�s pedig egy feldolgoz� vagy �rt�kes�t� �zletr�sz Kelet-Eur�p�ban.

A Lukoil m�r rendelkezik egy-egy finom�t�val Rom�ni�ban �s Bulg�ri�ban. Magyarorsz�gon tavaly a benzinkutak 5 sz�zal�k�t �zemeltette, miut�n felv�ltotta a hat�s�gilag t�nkretett YUKOS-t a Mol f� sz�ll�t�jak�nt, t�z�ves szerz�d�st k�tve vele �vi �tmilli� tonna olaj sz�ll�t�s�ra.

A Vedomosztyi felid�zte, hogy a Lukoil a m�lt �v v�g�n s�rgette az orosz vezet�k�zemeltet� Transneftn�l a Szlov�kia �s Magyarorsz�g sz�m�ra tervezett sz�ll�t�kapacit�sok n�vel�s�t, �s Vagit Alekperov Lukoil-vez�r t�bbsz�r tal�lkozott Hern�di Zsolt Mol-vez�rrel. A pozsonyi Slovnaft finom�t� a Mol tulajdon�ban van, �s a magyar c�g v�s�rol sz�m�ra olajat.

A Lukoil a m�lt �v m�sodik fel�ben t�rgyal�sokat folytatott a magyar hat�s�gokkal �s a Mol vezet�s�g�vel r�szesed�s v�s�rl�s�r�l a magyar c�gben, mondta egy magyar v�llalatvezet� a Vedomosztyinak, amely most m�r egyenest azt v�lte megsejteni, hogy a Fedun �ltal beharangozott szuperbeszerz�s nem m�s, mint a Mol.

A Lukoil sajt�szolg�lat�n�l h�tf�n mindenesetre c�folt�k, hogy az orosz c�gnek jelenleg konkr�t terve lenne egy bizonyos Mol-h�nyad megszerz�s�re, b�r meger�s�tett�k: sz�mos �zleti lehet�s�get vizsg�lnak a kelet-k�z�p-eur�pai piacon.

Tal�lgat�sok egy�bk�nt m�r kor�bban is voltak arr�l, hogy a Yukos olajv�llalat is rendelkezett egy komoly Mol pakettel.

A Lukoil bejelentette, hogy r�szt vesz a NIS szerb olajmonop�lium privatiz�ci�s �rver�s�n, esetleg a ConocoPhillipsszel k�z�sen, eml�keztettek moszkvai megfigyel�k.

Fedun meger�s�tette a Lukoilnak azt az el�rejelz�s�t, amely szerint az id�n mintegy 4 sz�zal�kkal n�veli olajb�ny�szat�t �s 40 sz�zal�kkal g�zkitermel�s�t, �s �tmilli�rd doll�r �rt�k� beruh�z�st tervez, nem sz�m�tva �j vagyonr�szek v�s�rl�s�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK