�ri�si vesztes�gre figyelmeztet a Globus

2006.01.31. 10:12

A Globus Csoport figyelmeztette befektet�it, hogy az elh�z�d� kedvez�tlen hat�sok k�vetkezt�ben a csoport 2005 �vi vesztes�ge, v�rhat�an jelent�sen meghaladja mind a piaci v�rakoz�sokat, mind pedig a kor�bbi el�rejelz�seket.

A Globus Csoport 2005 �vi vesztes�ge, a jelenlegi inform�ci�k alapj�n el�rheti a 4 milli�rd forintot, amely meghaladja a c�g menedzsmentj�nek kor�bban megfogalmazott v�rakoz�s�t. Novemberben m�g 1,4 milli�rdot jelzett el�re a c�g vezet�se. A h�rre a Globus r�szv�nyek �rfolyama k�zel 15 sz�zal�kkal 336 forintra esett vissza a t�zsd�n. Ez egy�bk�nt a maximum es�s egy nap alatt a szab�lyok szerint ugyanis 335 forinton m�r nem lehet kedden �zletet k�tni, mivel az t�bb mint 15 sz�zal�kos elmozdul�s lenne.

A v�rtn�l nagyobb vesztes�get t�bb t�nyez� id�zte el�. A nemzetk�zi viszonyok, ez energia �r�nak emel�se, a gyenge szezon �s forgalom.

A devizahiteleket �s deviza alap� sz�ll�t�i �llom�nyokat, a 2005. december 31-i deviza�rfolyamok alapj�n �rt�kelve, a t�rsas�g nem realiz�lt p�nz�gyi vesztes�ge meghaladja az 500 milli� forintot.

A Globus Csoport a negyedik negyed�vben �t�rt�kelte vev��llom�ny�t. Ennek alapj�n, a 2005-�s �vi eredm�nyt, v�rhat�an 150 milli� forintot meghalad� c�ltartal�k terheli.

A k�szletek le�rt�kel�se el�rheti a 800 milli� �s 1 milli�rd forint k�z�tti m�rt�ket a 2005-�s �vben, amelynek egyik oka az alacsony janu�ri doll�r�rfolyam.

A novemberi energia�r-emel�s �s a kedvez�tlen id�j�r�si k�r�lm�nyek, mintegy 150 milli�s, nem v�rt energiak�lts�g-n�veked�st okoztak a c�gcsoportnak.

A negyedik negyed�vben�a lengyel zloty er�s�d�se, k�r�lbel�l 150 milli� forinttal rontotta a Globus Polska eredm�ny�t.A nyugati exportleh�v�sok, �s a belf�ldi forgalom sem �rte el a v�rt szintet.

Az eredm�nyprogn�zis idej�n, a Globus Rt. m�g nem z�rta le a 2005-�s �v �rt�kel�s�t �s a vagyon- illetve k�szlet�rt�kel�s sem z�rult m�g le.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK