Az OTP Bank megveheti a Niska Bank�t

2006.02.10. 18:33

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) enged�lyezte, hogy az OTP Bank Rt. 89,39 sz�zal�kos, befoly�sol� r�szesed�st szerezzen a Niska Bank�ban - der�l ki a fel�gyelet publikus hat�rozat�b�l.

A Niska Banka az egyik legr�gebbi szerb p�nzint�zet, melyet 1894-ben alap�tottak. A Szerbia d�li r�sz�ben m�k�d� bank 24 fi�kb�l �ll� h�l�zata �s 520 alkalmazottja seg�ts�g�vel 80 ezer �gyfelet szolg�l ki. Piaci r�szesed�se m�rlegf��sszege alapj�n 0,7 sz�zal�k, �gy a 28. legnagyobb p�nzint�zet Szerbi�ban. Id�n j�nius 30-�n 40,2 milli� eur�, bet�t�llom�nya 13,2 milli� eur�, hitel�llom�nya k�zel 8,1 milli� eur�, m�g saj�t t�k�je ugyanezen id�pontban 18,0 milli� eur� volt.

Az OTP Bank 2005. okt�ber 24-�n ny�jtott be k�telez� �rv�ny� aj�nlatot a szerb vagyon�gyn�ks�gnek a Niska Banka t�bbs�gi tulajdon�nak megv�s�rl�s�ra. A r�szesed�s megszerz�s�re az osztr�k Erste Bank �s a szlov�n Nova Ljubljanska Banka is p�ly�zott, de k�telez� �rv�ny� aj�nlatot csak az OTP Bank ny�jtott be okt�ber 24-�n.

A r�szv�nyek megv�s�rl�s�r�l november 9-�n kezd�dtek meg a t�rgyal�sok, �s a szerb vagyon�gyn�ks�g �s az OTP Bank vezet�i 2005. december 23-�n Belgr�dban al��rt�k a szerb bank r�szv�nyeinek 89,39 sz�zal�k�r�l sz�l� ad�sv�teli szerz�d�st. Az OTP Bank a sz�ks�ges enged�lyek febru�r v�g�re v�rhat� megszerz�se ut�n utalja �t a 14,21 milli� eur�s v�tel�rat.

A Niska Bank megv�s�rl�sa csak az els� l�p�s az OTP Bank szerb terjeszked�se sor�n - k�z�lte Wolf L�szl�. A magyar p�nzint�zet ugyanis tov�bbi felv�s�rl�si lehet�s�geket keres az orsz�gban �s a Panonska Banka, valamint a Vojvodjanska Banka mellett m�s bankok is sz�ba j�hetnek az OTP Bank szerb terjeszked�se sor�n. A szakember elk�pzelhetetlennek tartja, hogy csak a Niska Bank�val legyenek jelen Szerbi�ban. Az OTP nem tart att�l, hogy szab�lyoz�si okokb�l nem vehetn�nek m�sik bankot az orsz�gban, mert a Niska Banka annyira kicsi.

Az OTP Bank a Niska Banka mellett p�ly�zik a Panonska Banka �s a Vojvodanska Banka ir�ny�t�s�t lehet�v� tev� r�szv�nycsomag megszerz�s�re is.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK