Az Intesa ki�t�tte az OTP Bankot Ukrajn�ban

2006.02.16. 8:46

Az OTP kor�bbi, ukrajnai c�lpontja, a magyar bank sz�m�ra ak�r 800 milli� eur�t is meg�r� Ukrsotsbank t�bbs�ge - nyilv�n m�g dr�g�bban - az olasz Intesa kez�be ker�lhet. �gy t�nik, a Splitska Banka megszerz�se is bizonytalan.

Felh�k gy�lekeznek az OTP felett, legal�bbis a tervezett akviz�ci�k szempontj�b�l. Alig egy hete der�lt ki, hi�ba ny�jtott be k�telez� �rv�ny� v�teli aj�nlatot az OTP Bank az Ukrsotsbank ir�ny�t� pakettj�re - r�ad�sul, mint Cs�nyi S�ndor elmondta, a k�nyv�rt�k �tsz�r�s�nek megfelel� �ron -, az ukr�n tulajdonos m�ssal kezdte meg a t�rgyal�sokat - olvashat� a Napi Gazdas�gban.

Tegnap pedig m�r be is jelentett�k a meg�llapod�st, a negyedik legnagyobb ukr�n bank 85,4 sz�zal�ka az olasz Banca Intesa kez�be ker�lhet, �s az olasz bank t�keemel�ssel 88,1 sz�zal�kra n�veli r�szesed�s�t. A bank saj�t t�k�je 2005 k�zep�n 161 milli� eur� volt, a v�tel�r pedig, az OTP aj�nlat�b�l kiindulva bizonyosan meghaladja a 800 milli� eur�t. A magyar t�zsdei c�g �ltal aj�nlott �r egy�bk�nt �nmag�ban is el�g magas volt, p�ld�ul t�bb mint a dupl�ja a DSK Bank�rt 2003-ban kifizetett 362 milli� eur�nak.

Az OTP egyel�re versenyben van a HVB-csoport �ltal elad�sra k�n�lt Splitska Bank��rt. A horv�t k�z�pbank 2004 v�g�n 2,8 milli�rd eur�s m�rlegf��sszeggel �s 183 milli� eur�s saj�t t�k�vel rendelkezett, ad�zott eredm�nye 26 milli� eur�ra r�gott. A bankelad�s sz�les k�r� �rdekl�d�st keltett - a r�gi� bankszektor�ban l�that�an t�bb az eszkim�, mint a f�ka -, az OTP-n k�v�l heten p�ly�znak a p�nzint�zetre, k�z�tt�k a lengyel PKO Bank.

Ut�bbinak m�g nincs egyetlen r�gi�beli �rdekelts�ge sem, �gy a megfigyel�k r�, mint befut�ra nem fogadtak volna, a b�csi Wirtschaftsblatt �r�sa azonban tegnap megszell�ztetett egy olyan alkut, ami a lengyelek malm�ra hajthatja a vizet. A lap szerint a lengyelek sikere eset�n a lengyel korm�ny t�mogatn� azt az �tletet, hogy az Unicredit �sszeolvaszthassa a tulajdon�ban �ll� Bank Peka�t �s a HVB kez�ben l�v� BPH Bankot.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK