T�vol-keleti befektet�si alapot ind�t a HVB

2006.02.16. 17:47

A magyar piacon szokatlan m�don, a t�vol-keleti gazdas�gi n�veked�sb�l �g�r jelent�s hozamot� a HVB Bank �j t�kegarant�lt alapja, a Triatlon 3.��Az alap a�biztons�gos eur�pai ingatlan- �s p�nzpiaci befektet�s mellett k�nai jap�n �s koreai r�szv�nyek, valamint a k�nai gazdas�g sz�m�ra elengedhetetlen�l sz�ks�ges nyersanyagok dr�gul�s�ra spekul�lva fekteti be�t�k�j�t.

A 3,5 �ves futamidej� befektet�si alapban h�rom befektet�i strat�gia verseng majd, az �gyfelek a legeredml�nyesebb ut�n kapj�k meg a hasznot. Az alapot r�szv�nyekb�l, ingatlanbefektet�sekb�l, �rupiaci kontraktusokb�l, �s p�nzpiaci bet�tekb�l �ll�tott�k �ssze.

A h�rom strat�gia a konzervat�v, a kiegyens�lyozott �s a dinamikus portf�li�. A konzervat�vban a nagyobb biztons�got jelent� eur�pai ingatlanbefektet�sek, �s a hagyom�nyos p�nzpiaci lehet�s�gek domin�lnak. A kiegyens�lyozott portf�li�ban fele fele ar�nyban tal�lhat� konzervat�v, �s magasabb kock�zati szint� befektet�s. A Dinamikus portf�li� a kock�zatv�llal� befektet� �zl�se szerint �ll �ssze: els�sorban az �zsiai befektet�sek domin�lnak benne.

"Ha a t�zsd�k nem teljes�tenek, ott van a m�sik k�t befektet�s - ennek megt�r�l�se pedig elfogadhat� hozamot k�pezz" - jellemezte az alap biztons�g�t V�zkeleti S�ndor, a kibocs�t� CA IB Alapkezel� vez�rigazgat�ja. V�zkeleti elmondta: Nyugaton �ltal�nosan elterjedt a k�nai befektet�s �s a HVB �gyfelei is jelezt�k m�r, hogy b�znak kelet-�zsiai gazdas�gi fellend�l�sben.

A Triatlon 3-at a hongkongi t�zsde (Hang seng China Enterprise), a koreai �rt�kt�zsde (KOSPI 200), valamint a jap�n t�zsde (Nikkei) �rt�kpap�rjaib�l, valamint k�z�p eur�pai pap�rokb�l v�logatt�k �ssze. A bank kor�bban a Triatlon 2-be is bevett m�r �zsiai pap�rokat, de ez az els� alkalom, hogy a befektet�s c�lzottan az �zsiai piacokra ir�nyul.

A 8-9 sz�zal�kos GDP-n�veked�s K�n�ban ugyanakkor nyersanyaghi�nnyal is p�rosul. "A kik�t�kben van, hogy h�rom h�napot is v�rakoznak a haj�k a nyersanyagrakom�nnyal, am�g v�gre ki tudj�k �ket rakni, akkora a kereslet." - jellemezte a helyzetet R�ba Zolt�n, a CA IB garant�lt term�kek �zlet�gvezet�je az [origo]-nak. Ez�rt vettek be a k�nai sz�m�ra olyan fontos �rut�zsd�n jegyzett nyersanyagokat, mint az alum�nium, a r�z �s a West Texas Intermediate k�olaj. A k�nai �s az indiai gazdas�g massz�v fejl�d�se miatt ezeken az �rukon �vekig keresleti nyom�s v�rhat�.

A Triatlon 3 jegyeit 10�000 forintt�l v�s�rolhatj�k a befektet�k, a futamid� 3,5 �v.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK