�j r�szv�nyalapokat k�n�l az Inter-Eur�pa

2006.02.16. 16:12

N�gy �j, k�lf�ldi r�szv�nyeket forgat� befektet�si alap jegyeinek forgalmaz�s�t ind�totta el szerd�n az Inter-Eur�pa Bank �s br�kerc�ge, az IE - New York Br�ker Rt.

A p�nzint�zet n�gy gyorsan fejl�d� r�gi� - az �szak-amerikai, az eur�pai, a k�nai �s m�s fejl�d� orsz�gok - r�szv�nypiacain fekteti be az �gyfelek p�nz�t. A bank az �j befektet�si jegyek forgalmaz�s�val el�rhet�v� teszti �gyfelei sz�m�ra a f�bb nemzetk�zi r�szv�nypiacokat.

Mivel az Inter-Eur�pa Bank az olasz Sanpaolo IMI csoporthoz tartozik, amely az �sszesen t�bb mint 100 milli�rd eur�s kezelt vagyon�val Eur�pa negyedik legnagyobb vagyonkezel�je, ez�rt a n�gy alap a bankcsoport legjelent�sebb tagj�nak, a 35 milli�rd eur� vagyont forgat� Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A. alapkezel� befektet�si alapjait k�n�lja �gyfeleinek.

Az Inter-Eur�pa Bank a n�gy befektet�si alapot els�sorban azoknak aj�nlja, akik ki akarj�k haszn�lni a nemzetk�zi r�szv�nypiacokban rejl� lehet�s�geket. A r�szv�nyalapokat jellemz� hozam-kock�zat p�ros�t�s miatt a befektet�si jegyeket a nemzetk�zi piacok ir�nt �rdekl�d� befektet�k mellett els�sorban azon �gyfeleknek javasoljuk, akik hosszabb befektet�si id�t�vban gondolkoznak

A n�gy �j befeketet�si alapot korl�tozott forgalmaz�si k�rben, kiz�r�lag az Inter-Eur�pa Bank Rt. Szabads�g t�ri fi�kj�ban, illetve az IE - New York Br�ker Rt.-n kereszt�l lehet megv�s�rolni

KAPCSOLÓDÓ CIKK