A Globus pap�rok�rt 460 forintot aj�nlanak fel

2006.02.22. 11:28

Nyilv�nos v�teli aj�nlatot tesz a Globus r�szv�nyekre 460 forintos �rfolyamon az Union Fermi�re Morbihannaise (UFM) �s a CECAB Holding Hung�ria Kft (CECAB). A k�t t�rsas�g a c�g r�szv�nyeinek 51 sz�zal�k�t szeretn� megszerezni.

A Globus Rt k�zlem�nyben jelentette be, hogy meghat�roz� r�szv�nyesei k�z�l a DEG(Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH), �s Temesf�i Istv�n, J�hn J�zsef �s a Tebimpex GmbH (egy�ttes r�szesed�s�k meghaladja az 57 sz�zal�kot) a mai napon meg�llapod�st k�t�tt, hogy az UFM �s a CECAB egy�ttesen, nyilv�nos t�zsdei aj�nlatt�tel keret�ben a t�rsas�g r�szv�nyeinek 51 sz�zal�k�t akarja megszerezni. A tranzakci�hoz keret-meg�llapod�st, r�szv�nyesi meg�llapod�st �s opci�s ad�s-v�teli szerz�d�st is k�t�ttek.

A k�n�lt �r 31 sz�zal�kkal haladja meg a 180 napos s�lyozott �tlag�rat, �s 13 sz�zal�kkal az utols� k�t�s �r�t. A pap�r z�r� �ra kedden 407 forint volt. A CECAB kor�bban megegyezett a Globus h�rom legnagyobb tulajdonos�val �s a k�t nagy p�nz�gyi befektet�vel, c�lja, hogy a r�szv�nyeket v�glegesen kivezesse a t�zsd�r�l.

A r�szv�nyesek k�z�tti meg�llapod�s �rtelm�ben az �lelmiszeripari tev�kenys�get folytat� CECAB csoport t�mogatja a Globus jelenlegi vezet�s�t, Temesf�i Istv�nt az eln�ki, �s Eperjesi Imr�t a vez�rigazgat�i tiszts�g�ben.

A CECAB Csoport a francia mez�gazdas�gi termel�sz�vetkezetk�nt m�k�dik, �s 1968-ban alap�tott�k. A CECAB ma Franciaorsz�g egyik vezet� mez�gazdas�gi t�rsas�ga. �rbev�tele 2004-ben meghaladta az 1,35 milli�rd eur�t, melynek 30 sz�zal�ka sz�rmazott k�lf�ldi orsz�gokb�l. A csoportnak 8000 farmer a tulajdonosa, 5800 alkalmazottja van, 31 gy�regys�ge. �rbev�tel�nek 39 sz�zal�ka sz�rmazik konzerv- �s gyorsfagyasztott term�kekb�l, 31 sz�zal�ka sert�sh�s-k�sz�tm�nyekb�l, 5 sz�zal�ka baromfi term�kekb�l, 7 sz�zal�ka toj�s-, illetve toj�s alap� term�kekb�l, m�g 18 sz�zal�ka egy�b mez�gazdas�gi tev�kenys�g�b�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK