P�nteken indult az Aranytri� 3 alap

2006.04.27. 19:01

P�nteken indult a Budapest Aranytri� 3 garant�lt sz�rmaztatott z�rt v�g� befektet�si alap. A kedvez� piaci k�r�lm�nyeknek k�sz�nhet�en a futamid� v�g�n a legjobban teljes�t� kos�r hozam�b�l 100 sz�zal�kban r�szesednek az alap jegyeit v�s�rl� befektet�k.

Az Aranytri� 3 garant�lt alap a vil�g �llovasainak sz�m�t� t�vol-keleti r�szv�ny- �s ingatlanpiacok, valamint a dinamikusan fejl�d� �rupiacok - �gy t�bbek k�z�tt az arany �s az olaj - hozam�b�l k�n�l r�szesed�si lehet�s�get a befektet�knek.

A Budapest Aranytri� 3 befektet�si alap futamideje 2009. �prilis 28-ig tart, s az alapban elhelyezett t�ke visszafizet�s�t az alap befektet�si politik�ja szavatolja.

Fat�r Gyula, az alapkezel� vez�rigazgat�ja a p�nteken indul� alapot els�sorban azoknak aj�nlja fiogyelm�be, akik biztons�gos, �m a kor�bbi megtakar�t�si form�khoz k�pest nagyobb haszonnal kecsegtet� befektet�seket keresnek.

Az �j alappal egy�tt a Budapest Alapkezel� jelenleg 18 befektet�si alap �sszesen t�bb mint 300 milli�rd forintos vagyon�t kezeli.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK