Synergon r�szv�nyeket vett a Pannonplast

2006.05.10. 10:21

A Pannonplast Rt. 4,19 sz�zal�k tulajdont v�s�rolt a t�zsd�n jegyzett Synergon Informatikai Rt.-ben �s az �gyf�lkapcsolati rendszer �zemeltet�s�re le�nyv�llalatot alap�tott N�metorsz�gban.

A r�szv�nyv�s�rl�s m�dj�t �s az �rat a t�rsas�g nem k�z�lte, valamint azt sem, hogy tov�bbi tulajdont akar-e szerezni a Synergonban.

A t�zsdei bejelent�s szerint a Pannonplast Rt. strat�gi�j�nak r�szek�nt, megvizsg�lta a k�z�p-kelet-eur�pai r�gi�ban terjeszked�, t�zsdei t�rsas�gokba t�rt�n� befektet�sek lehet�s�g�t. Ennek eredm�nyek�nt a Synergonban j� p�nz�gyi befektet�si c�lpontra tal�lt. A v�llalat-csoport profit�lhat a r�gi� gazdas�gi n�veked�s�b�l.

A Pannonplast terve szerint a k�t t�rsas�g k�z�tti, j�v�beni egy�ttm�k�d�s �s tapasztalatcsere mindk�t f�l sz�m�ra hasznos lehet a region�lis strat�gi�juk megval�s�t�s�nak szempontj�b�l.

Kedden a t�zsd�n szokatlanul nagy volt a Synergon forgalma. A t�bb mint 1,34 milli�rd forint �rfolyam�rt�k� keresked�sben 1 669 641 darab Synergon-r�szv�ny cser�lt gazd�t 804 forintos �tlag�ron, m�g a Pannonplast �ltal megv�s�rolt 4,19 sz�zal�k valamivel t�bb, mint 400�000 Synergon-r�szv�nyt jelent.

A Pannonplast Rt., Pannunion Services Gmbh. n�ven kereskedelmi le�nyv�llalatot alap�tott N�metorsz�gban. Az �j le�nyv�llalat feladata az Eur�pai Uni� fejlettebb orsz�gaira koncentr�l� �gyf�lkapcsolati rendszer �zemeltet�se. A t�rsas�g termel� tev�kenys�get nem fog v�gezni, kiz�r�lag kereskedelmi �s k�pviseleti feladatokat l�t el.

KAPCSOLÓDÓ CIKK