Financial Times: T�l fal�nk az OTP

2006.07.20. 15:02

Cs�nyi S�ndor, az OTP Bank vez�rigazgat�ja l�p�sr�l l�p�sre halad azon r�g�ta d�delgetett c�lja fel�, hogy a sz�lesebb eur�pai piacon is megvesse a l�b�t.�A v�s�rl�si l�z miatt azonban elemz�k most m�r azt tal�lgatj�k, hogy az OTP nem terjeszkedik-e t�l gyorsan -��ll a Financial Times (FT) cs�t�rt�ki elemz�s�ben.

A londoni �zleti napilap�cikke felid�zi, hogy az OTP az ut�bbi h�t h�napban hat felv�s�rl�st eszk�z�lt, h�rmat Szerbi�ban, egyet-egyet pedig Ukrajn�ban, Oroszorsz�gban �s Montenegr�ban.

A magyar banknak m�r kilenc orsz�gban vannak �rdekelts�gei; �s�vagyona meghaladja a 20 milli�rd eur�t. Cs�nyi S�ndor a h�ten aj�nlatot tett a CEC-re, az utols�, m�g �llami k�zben l�v� rom�n nagybankra, emellett tov�bbi ukrajnai beszerz�sre t�rekszik, �s �rdekl�d�st mutat az osztr�k Bawag ir�nt is.

A londoni lap szerint azonban az elemz�k most m�r azt tal�lgatj�k, hogy Cs�nyi val�s t�rs�gi er�v� �p�ti-e ki az OTP-t, vagy t�l gyors �temben terjeszkedik-e bankj�val. Az ukrajnai akviz�ci� terve miatt ugyanis a Moody's Investors Service m�r lemin�s�t�si fel�lvizsg�lat al� vette az OTP "B m�nusz" p�nz�gyier�-oszt�lyzat�t.

A Moody's ezt j�nius 6-�n jelentette be Londonban, a Raiffeisenbank Ukraine akviz�ci�j�nak terv�re hivatkozva, �s az OTP Jelz�logbank hasonl� p�nz�gyier�-besorol�s�ra is kiterjesztve a negat�v vizsg�latot. A c�g akkori indokl�sa szerint - j�llehet a tervezett felv�s�rl�s teljesen beleillik az OTP k�z�p- �s kelet-eur�pai terjeszked�si strat�gi�j�ba - a Raiffeisenbank Ukraine profilja sokkal ink�bb a v�llalati, ezen bel�l a kis- �s k�z�pv�llalati piaci szegmensre �sszpontos�t, mint a magyar bank m�s nagy �rdekelts�gei� Szlov�ki�ban �s Bulg�ri�ban. Emellett az ukrajnai Raiffeisenbank-h�l�zat j�val gyeng�bb, mint a magyarorsz�gi �s a bulg�riai.

A cs�t�rt�ki Financial Times szerint a KBC Securities egy jelent�s�ben �gy �rt�kelte, hogy a befektet�sek nem szolg�lj�k j�l az OTP r�szv�nyeseit.

Cs�nyi S�ndor agresszi�j�t az �jonnan felv�s�rolt �rdekelts�gek n�veked�si el�rejelz�sei l�tt�n sokan dics�rik. V�g� Attila, a Concorde �rt�kpap�r elemz�je a Financial Timesnak azt mondta: a magyarorsz�gi profitr�sek er�zi�j�t tekintve helyes strat�gia olyan piacokon v�s�rolni, amelyeken m�g eg�szs�ges profitmarzsok �rhet�k el.

A londoni �zleti napilap szerint ha az OTP megbotlik a terjeszked�si roham sor�n, annak �ra v�g�l a c�g f�ggetlens�g�nek elveszt�se lehet. Mindazon�ltal�a t�rs�g ir�nt k�l�n�s �rdekl�d�st mutat� bankok k�z�l is csak kev�s engedhetn� meg mag�nak az OTP felv�s�rl�s�t. A jelenlegi deviza- �s r�szv�ny�rfolyamon - ez ut�bbit sokan alul�rt�keltnek tartj�k - a bank �rt�ke 6 milli�rd eur�, de V�g� Attila, a Concorde szak�rt�je szerint ak�r 10 milli�rd eur� is kellhet ahhoz, hogy a r�szv�nyesek elfogadjanak egy �tv�teli aj�nlatot, ha a pap�r egyszer megindul felfel�.

Az olyan bankok, amelyek ennyit ki tudn�nak fizetni - az HSBC-t �s a Citigroupot emlegetik gyakran, mivel egyik sincs komoly m�rt�kben jelen a t�rs�gben -, jelenleg nem t�nnek �rdekeltnek.

Az OTP-re ir�nyul� esetleges felv�s�rl�si sz�nd�kokr�l �rva a londoni Euromoney p�nz�gyi foly�irat m�g janu�rban n�v n�lk�l id�zett egy befektet�si bank�rt, aki azt mondta: glob�lis banki �gyfele nev�ben "vetett egy pillant�st" az OTP-re, de a magyar bank vezet�se nemmel v�laszolt az el�zetes megkeres�sre.

A Euromoney �v eleji elemz�se szerint a lehets�ges akviz�ci� egyik akad�lya Cs�nyi S�ndor, aki vask�zzel ellen�rzi az OTP-t, azzal egy�tt is, hogy a c�gvezet�snek �s az alkalmazottaknak csak 2,8 sz�zal�knyi r�szesed�s�k van a bankban.

A janu�ri Euromoney-cikkben n�v n�lk�l id�zett bank�r szerint sz�les k�rben ismert t�ny a szakm�ban, hogy Cs�nyi csak akkor fontolna meg egy aj�nlatot, ha az jelent�s fel�rat tartalmazna, �s neki igen magas poz�ci� - p�ld�ul az eln�ki - jutna az egyes�l�ssel l�trej�v� v�llalatban. Ez m�lt�nyosnak t�nhet, figyelembe v�ve, hogy az OTP a legmagasabbra �rt�kelt bank K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban; piaci t�ke�rt�ke k�nyv szerinti �rt�k�nek n�gyszerese, �llt a Euromoney akkori elemz�s�ben.

A Euromoney �ppen a j�liusi kiad�sban k�z�lt �ves glob�lis banki rangsorban v�lasztotta ism�t az OTP-t a legjobb magyar banknak, azt �rva: az OTP "a Euromoney �ltal a vezet� bankok rangsorol�s�ra haszn�lt mindegyik kateg�ri�ban" - m�k�d�si bev�tel, m�rlegf��sszeg, nett� kamatbev�tel - domin�l a magyar piacon. A Euromoney m�r t�bb �ve rendre az OTP-t nevezi meg a legjobb magyar banknak.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK