Enged�ly az OTP ukr�n bankv�s�rl�s�ra

2006.07.27. 16:25

Enged�lyezte a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F), hogy az OTP Bank 100 sz�zal�kos m�rt�k� k�zvetlen befoly�sol� r�szesed�st szerezzen a Raiffeisenbank Ukraine (RU) ukr�n hitelint�zetben.

Az enged�ly nem p�tolja a befektet�sek megval�s�t�s�hoz esetlegesen sz�ks�ges m�s belf�ldi, illetve k�lf�ldi enged�lyeket - h�vja fel a figyelmet a fel�gyelet hat�rozat�ban.

Az OTP Bank j�nius 1-j�n �rta al� a szerz�d�st az RU 100 sz�zal�kos �zletr�sz�nek 650 milli� eur��rt (1 eur�=271,22 forint) t�rt�n� megv�s�rl�s�r�l. A tranzakci� v�gleges z�r�sa, a v�tel�r �tutal�sa a sz�ks�ges enged�lyek birtok�ban, 2006 szeptember�ben v�rhat�.

A kijevi sz�khely� RU a hetedik legnagyobb hitelint�zet Ukrajn�ban, saj�t t�k�je 2005 v�g�n 139 milli� eur�, m�rlegf��sszege 1,2 milli�rd eur� volt, piaci r�szesed�se pedig 3,6 sz�zal�k. Az RU tavalyi ad�z�s el�tti nyeres�ge 39,7 milli� eur�.

Az OTP Bank Ukrajn�ban tov�bbi hitelint�zet megv�s�rl�s�r�l is t�rgyal. A k�vetkez� akviz�ci�s c�lpont sajt��rtes�l�sek szerint a TAS Investbank, �m ezt eddig az OTP Bank nem er�s�tette meg.

A TAS Investbank k�zepes m�ret�nek sz�m�t az ukr�n piacon. A TAS 2005-ben 9 milli� eur� ad�zott nyeres�get k�nyvelt el 533 milli� eur� m�rlegf��sszeg mellett, saj�t t�k�je 2005 v�g�n 67 milli� eur� volt.

Az OTP Bank vezet�i tavasszal azt nyilatkozt�k, mintegy 1,2 milli�rd eur� �ll rendelkez�sre akviz�ci�s c�lra.

Az OTP Bank az id�n m�r �t bankot v�s�rolt, ennek kapcs�n az MTI �sszes�t�se szerint - a v�tel�rat tekintve - 1,19 milli�rd eur� �sszeg� p�nz�gyi k�telezetts�get v�llalt.

A befektet�sek �s a megszerzett tulajdonr�szek: Raiffeisenbank Ukraine 650 milli� eur�, 100 sz�zal�k; Investberbank (Oroszorsz�g) 373 milli� eur�, 96,4 sz�zal�k; Kulska banka (Szerbia) 118,6 milli� eur�, 67 sz�zal�k; Niska banka (Szerbia) 14,21 milli� eur�, 89,39 sz�zal�k; Zepter banka (Szerbia) 34,2 milli� eur�, 75,1 sz�zal�k.

Tov�bbi akviz�ci�k is folyamatban vannak, ha ezek mind siker�ln�nek, m�r t�keemel�sre volna sz�ks�g.

Az OTP Bank sajt�h�rek szerint exkluz�v t�rgyal�sokat folytat az ukr�n TAS Investbank �s a montenegr�i Crnagorska komercijalna banka megv�s�rl�s�r�l, �s finisbe jutott a rom�n CEC takar�kp�nzt�r tender�n (versenyt�rsa a g�r�g Ethniki Trapeza). Meg nem er�s�tett sajt�h�rek szerint m�rlegeli azt is, hogy versenybe sz�ll az osztr�k BAWAG Bank megv�s�rl�s��rt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK