Bioenergetik�ba fektet a Pannonplast

2006.08.30. 9:06

Az elm�lt �vek sikeres reorganiz�ci�ja ut�n a Pannonplast id�n - �t �v ut�n - v�rhat�an ism�t nyeres�ges lesz. A c�g vezet�se 4500-4700 forintra becs�li az egy r�szv�nyre jut� nett� vagyont, szemben a pap�rok aktu�lis 3500 forintos t�zsdei �rfolyam�val.

A befektet�k - feltehet�en inform�ci� hi�ny�ban - jelenleg nem megfelel� �ron �rt�kelik a Pannonplast-r�szv�nyeket - v�li a c�gvezet�s. Val�sz�n�leg ennek k�sz�nhet�, hogy k�zz�tett�k azt a r�szben f�ggetlen piaci forr�sok, r�szben az elm�lt id�szak saj�t szakmai �s tranzakci�s tapasztalat�ra alapozott vagyon�rt�kel�st, amely szerint 4500 �s 4700 forint k�z�ttire becs�lik az egy r�szv�nyre jut� nett� vagyont. Ez, a h�rre mintegy nyolc sz�zal�kkal, 3500 forintra dr�gul� tegnapi t�zsdei kurzushoz k�pest is jelent�sen magasabb. R�ad�sul a menedzsment szerint nem tartalmazza a c�g tulajdon�ban l�v� Synergon-csomagon el�rhet� profitot, valamint a bioenergetik�ban tervezett befektet�sek k�s�bbi hozad�k�t - sz�mol be a Napi Gazdas�g.

Az mindenesetre m�r biztosnak t�nik, hogy az elm�lt �vek sikeres reorganiz�ci�ja ut�n, a m�szaki m�anyag-div�zi� milli�rdos ballasztj�t�l sikeresen megszabadul� Pannonplast az id�n - �t �v ut�n -, v�rhat�an ism�t nyeres�ges lesz. (A f�l�ves ad�zott eredm�ny 664 milli� forint volt.) R�ad�sul a tervek is ambici�zusak: az �j strat�gi�ban az egyik alappill�rnek sz�m�t� csomagol�anyag-iparban jelent�s beruh�z�sok v�rhat�k. A j�v� �v elej�n m�r termelni fog az �j, t�bbs�gi tulajdonban l�v� szerb le�nyv�llalat, de az �v k�zep�n Bulg�ri�ban is v�rhat� akviz�ci�, valamint a rom�niai polipropil�n-gy�rt�st is fejlesztik.

A m�anyag-csomagol�si tev�kenys�g 2007-ben �gy, v�rhat�an 1250 milli� forint EBITDA-t fog termelni. Ennek, valamint a jelenleg p�nz�gyi befektet�sk�nt nyilv�ntartott,. FCI Furukawa le�nyv�llalatn�l v�grehajtott beruh�z�sok eredm�nyek�ppen, a k�t div�zi� �rt�ke, a c�gvezet�s becsl�se szerint, mintegy 3-3,5 milli�rd forint �rt�kt�bbletet jelenthet a t�rsas�g publik�lt IFRS szerinti saj�t t�k�je felett.

Ezenfel�l tov�bbi 1,7-1,9 milli�rd forint lehet az ingatlanportf�li� �rt�kt�bblete - ezek d�nt� t�bbs�ge jelenleg b�rbe van adva. E k�t sz�m a t�zsdei �rfolyamokba val� be�raz�d�s eset�n m�g akkor is tetemes hasznot jelenthetne a befektet�knek, ha a k�zel �tmilli�rdos �sszeget a menedzsment m�g korrig�lta a kisebbs�gi r�szesed�sekkel, illetve az immateri�lis javak ut�n elsz�molt, mintegy 800-900 milli� forint �rt�kcs�kken�ssel.

A t�rsas�g vezet�se �ltal bemutatott sz�m�t�sok a c�g j�v�beli nyeres�gess�g�nek szempontj�b�l nem tartalmaznak k�t fontos elemet. A szint�n t�zsd�n l�v� Synergon eset�ben megl�v� 13,9 sz�zal�khoz a jelenlegi 900 forintos t�zsdei jegyz�sn�l alacsonyabb �ron jutottak hozz�. (A f�l�ves gyorsjelent�s alapj�n 4,2 sz�zal�kot 800 forint alatti �ron v�s�roltak.) A f�l�vkor nullszald�s eredm�nyt felmutat� it-c�get ugyanis 2008-ra szeretn�k egy - az esetleges akviz�ci�k hat�s�t nem sz�molva - 24 milli�rd forint �rbev�tel mellett 950-1200 milli� forint ad�zott eredm�nyt el�r� v�llalkoz�ss� fejleszteni.

Ehhez persze, mint Bokorovics Bal�zs, a Pannonplast eln�ke kifejtette, t�bbek k�z�tt arra is sz�ks�g van, hogy a Synergon szeptemberi k�zgy�l�s�n a tulajdonosok stabil tulajdonosi h�tt�rrel rendelkez�, j�l m�k�d� igazgat�s�got �s fel�gyel�bizotts�got v�lasszanak. (A Synergon a tulajdonosi n�zetelt�r�sek miatt most igazgat�s�g n�lk�l m�k�dik.) A Synergonn�l a 4,5-5 sz�zal�kos nett� fedezetet el�r� eredm�nyess�g el�r�se minden bizonnyal az �rfolyamokban is megmutatkozna - v�lik.

A t�zsdei befektet�s mellett a menedzsment szerint sokat hozhat a konyh�ra a j�niusban ind�tott �j �zlet�g is. Az elk�pzel�sek szerint az alternat�v energiaforr�sok ter�let�n a bioetanol-, biog�z- �s biomassza er�m�vek �p�t�s�nek f�v�llalkoz�i feladatait l�tn� el a Pannonplast Polifin A Kft. A tervek itt is ambici�zusak: a k�zelj�v�ben 16 magyarorsz�gi bioetanolgy�r �p�t�s�t val�sz�n�s�tik, amelyekb�l 2008-ig 200 milli� eur�t meghalad� �rt�k� projektben szeretne a Pannonplast r�szt venni.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK