H�szmilli� eur�s megb�z�st nyert el a R�ba

2007.01.29. 12:15

A�R�ba J�rm�ipari Alkatr�szgy�rt� Kft. fogja sz�ll�tani a Suzuki �j t�pusaiba a h�ts� �l�sv�zakat, mivel a gy�ri gy�r nyerte el az �ves szinten 4,6 milli� eur�s (mintegy 1,2 milli�rd forint) gy�rt�si jogot.

�vi 4,6 milli� eur� �rt�k� gy�rt�si jogot nyert el a R�ba J�rm�ipari Alkatr�szgy�rt� Kft. a Magyar Toyo Seat Kft.-t�l, melynek �rtelm�ben a Magyar Suzuki Zrt. �j j�rm�t�pus�ba be�p�l� h�ts� �l�sv�zakat sz�ll�tja az elk�vetkezend� n�gy �vben - olvashat� a R�ba k�zlem�ny�ben.

Az �j Suzuki-modell els� �s h�ts� �l�shabjainak �s �l�shuzatainak gy�rt�si jog�t tavaly augusztusban m�g k�zvetlen�l a Magyar Suzuki Zrt-t�l nyerte el a t�rsas�g. A Magyar Toyo Seat Kft. az�ta �gynevezett �l�sintegr�tork�nt l�pett be a besz�ll�t�i l�ncba, vagyis nyerges�jfalui gy�regys�g�ben a besz�ll�tott alkatr�szekb�l szereli k�szre a Suzuki sz�m�ra az aut��l�seket. A h�ts� �l�sv�zak gy�rt�si jog��rt ez�rt m�r a Magyar Toyo Seat Kft versenyeztette a besz�ll�t�kat, �s a R�ba ez�ttal is elnyerte a gy�rt�si jogot, �gy az elk�vetkezend� n�gy �vben �vi 4,6 milli� eur� �rt�k� �l�salkatr�sz-sz�ll�t�ssal sz�molhat.

Ennek eredm�nyek�nt tov�bb b�v�lnek a R�ba jelenleg fenn�ll� besz�ll�t�sai �s folytat�dik a t�rsas�g m�ri gy�regys�g�ben a kor�bbi �vekben megkezdett technol�giai korszer�s�t�s - �rja a k�zlem�ny. A R�ba Nyrt. �zleti portfoli�j�t h�rom �n�ll�, egym�shoz kapcsol�d� j�rm�ipari �zlet�g alkotja: a fut�m�, az alkatr�sz �s a �jrm� �zlet�g. A R�ba er�sen export orient�lt v�llalat, strat�giai export piacai az USA, az EU �s a F�K. A mintegy 3000 f�t foglalkoztat� v�llalatcsoport �ves �rt�kes�t�se 160 milli� eur�.

A R�ba-csoport kor�bban 50 milli�rd forintos �rbev�telre sz�m�tott 2006-ra. A tavaly szeptemberig el�rt �rbev�telb�l 23,41 milli�rd forint volt az export, �s 13,189 milli�rd forint a belf�ldi �rt�kes�t�s. Az export egy �v alatt 7,4 sz�zal�kkal, a belf�ldi �rt�kes�t�s 14,7 sz�zal�kkal b�v�lt.

A R�ba-csoport nett� nyeres�ge 2006. �v els� kilenc h�napj�ban 1,123 milli�rd forint volt, szemben az egy �vvel kor�bbi 3,26 milli�rd forint vesztes�ggel. Az �sszes �rbev�tel mintegy negyed�t kitermel� R�ba J�rm�ipari Alkatr�szgy�rt� Kft. 8,7 milli�rd forint �rbev�telt �s 171 milli� forint �zemi szint� nyeres�get produk�lt 2006 els� kilenc h�napj�ban.

[origo]/MTI

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK