�trendezi a bankszektort a CIB-IEB f�zi�ja

2007.04.20. 15:14

Az orsz�g m�sodik legnagyobb bankja j�n l�tre a CIB �s az IEB f�zi�ja k�vetkezt�ben. Az egyes�l�s az�rt j�n l�tre, mert a k�t p�nzint�zet olasz anyabankjai is egyes�ltek. A f�zi�t megel�z�en az Inter-Eur�pa Bank r�szv�nyeire felv�s�rl�si aj�nlatot tesz az olasz bankcsoport, majd a pap�rokat kivezetik a t�zsd�r�l.

Az egyes�l� CIB �s Inter-Eur�pa Bank Magyarorsz�g m�sodik legnagyobb p�nzint�zete lesz 10,5 sz�zal�k feletti piac r�sz�szesed�s�vel - mondta Sur�nyi Gy�rgy, az Intesa Sanpaolo k�z�p-eur�pai r�gi�j�nak igazgat�ja.

Az �v v�g�vel lez�rul� f�zi� ut�n az egyes�tett bank nev�t Sur�nyi Gy�rgy nem k�v�nta k�z�lni, annyit azonban megjegyzett ezzel kapcsolatban, hogy a CIB m�rlegf��sszege k�zel hatszorosa az Inter-Eur�pa Bank�nak.

A CIB Bank tavaly 27 sz�zal�kkal 1874 milli�rd forintra n�velte m�rlegf��sszeg�t, �s ezzel Magyarorsz�g harmadik legnagyobb bankja lett - tette hozz�.

Az egyes�tett CIB-IEB nemcsak a m�rlegf��sszeget tekintve m�sodik a bankpiacon, hanem a teljes hitel�llom�nyt �s a teljes bet�t�llom�nyt vizsg�lva is. Els� helyen �ll a v�llalati bet�t�llom�ny rangsor�ban 14,3 sz�zal�kos piacr�szesed�ssel, ugyanakkor negyedik a lakoss�gi hitel�llom�nyi rangsorban, 6,6 sz�zal�kos ar�nnyal.

�vente 0,5-0,7 sz�zal�kkal k�v�njuk b�v�teni piacr�szesed�s�nket a 2009-ig elk�sz�lt strat�gia terv szerint - felelte az MTI k�rd�s�re Sur�nyi, aki kit�rt a F�ldhitel �s Jelz�logbank megv�s�rl�s�ra vonatkoz� k�rd�s el�l.

A Nemzetk�zi P�nz�gyi Besz�mol�si Standard (IFRS) szerint a CIB Bank ad�zott eredm�nye tavaly 37 sz�zal�kkal, 25,3 milli�rd forintra n�tt - mondta T�r�k L�szl�. A vez�rigazgat� kiemelte a lakoss�gi hitel�llom�ny 45 sz�zal�kos �s a v�llalati bet�t�llom�ny 43 sz�zal�kos n�veked�s�t.

Ma m�g nem l�that� vil�gosan, hogy vajon a re�lkeresetek visszaes�s�vel egy�tt zsugorodik-e lakoss�g fogyaszt�sa, vagy a lakoss�g "kisim�tja" ezt a cs�kken�st azzal, hogy fel�li megtakar�t�sait illetve t�bb hitelt vesz fel - v�laszolta egy k�rd�sre Sur�nyi.

Sur�nyi Gy�rgy

Az viszont l�that�, hogy sem a lakoss�g, sem v�llalati szf�ra fizet�k�pess�ge (bonit�sa) nem romlik - tette hozz�. Ezzel kapcsolatban elmondta azt is, hogy a deviza finansz�roz�s nem jelent nagyobb kock�zatot, mint a forint finansz�roz�s, ez�rt t�lzott a jegybank kor�bban k�z�lt figyelmeztet�se, amely a devizafinansz�roz�s fokozott kock�zataira h�vta fel bankszektor figyelm�t.

A Magyar Nemzeti Bank �ltal kit�z�tt 2008. �v v�gi 3,5 sz�zal�kos infl�ci�s c�l nincs vesz�lyben - felelte a jegybank kor�bbi eln�ke, aki �gy v�li, ha fennmarad a jelenlegi 245 forintos eur� �rfolyam, akkor "t�ll�vi az infl�ci�s c�lt az MNB".

A Sanpaolo IMI p�nteken bejelentette v�teli jog�nak gyakorl�s�t a kor�bbi nyilv�nos v�teli aj�nlat sor�n a tulajdon�ba nem ker�lt Inter-Eur�pa Bank-r�szv�nyekre.

A t�zsdei szab�lyzat szerint a v�teli jog gyakorl�s�r�l sz�l� nyilatkozat az �rintett t�rsas�g r�szv�nyeinek automatikus kivezet�s�t eredm�nyezi a Budapesti �rt�kt�zsd�r�l.

A Sanpaolo IMI Internazionale SpA febru�r elej�n tett v�teli aj�nlatot az IEB r�szv�nyeire, azt k�vet�en, hogy a Sanpaolo IMI, illetve a Bank Intesa S.p.A.-b�l l�trej�v� Intesa Sanpaolo v�llalatcsoport r�sze lett. Az �prilis 10-�n lez�rult v�teli aj�nlattal a Sanpaolo 97,325 sz�zal�kos befoly�st szerzett az Inter-Eur�pa Bankban.

A v�teli jog a felv�s�rl� tulajdon�ba nem ker�lt r�szv�nyekre sz�l. Ezeket �prilis 21. �s m�jus 2. k�z�tt k�telesek a jelenlegi tulajdonosok a Sanpaolo rendelkez�s�re bocs�tani. Az IEB-r�szv�nyek v�tel�ra a kor�bbi nyilv�nos v�teli aj�nlat �r�val megegyez�en 4074 forint. Az �t nem adott r�szv�nyeket �rv�nytelen�tik, �s a helyett�k kibocs�tand� �j r�szv�nyeket a Sanpaol�nak adj�k �t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK