Id�n sem fizet osztal�kot a R�ba

2007.04.26. 12:49

A R�ba Nyrt. a tavalyi �vben el�rt 3,53 milli�rd forintos ad�zott eredm�nyt eredm�nytartal�kba helyezi, �s nem fizet osztal�kot - d�nt�tt a t�rsas�g k�zgy�l�se cs�t�rt�k�n Gy�r�tt.

A k�zgy�l�s elfogadta az igazgat�s�g tavalyi gazd�lkod�s�r�l sz�l� besz�mol�t. A c�gcsoport a 2006-os �vet 50,3 milli�rd forint �rbev�tellel z�rta.

Pint�r Istv�n eln�k-vez�rigazgat� az �l�sen elmondta: a l�nyegesen nem javul� �zleti k�rnyezet ellen�re folytat�dott tavaly a t�rsas�g �rbev�tel�nek dinamikus n�veked�se, ennek �s a hat�konys�gjav�t� int�zked�seknek k�sz�nhet�en pedig jav�totta eredm�nyess�g�t.

A tavalyi 50,3 milli�rd forintos �rbev�telt az eln�k-vez�rigazgat� rekordnak min�s�tette, hozz�t�ve, hogy a c�gcsoport 3 �v alatt t�bb mint 60 sz�zal�kos forgalomn�veked�st �rt el.

Az �rt�kes�t�st az Amerikai Egyes�lt �llamok, tov�bb� Eur�pa piacain �s a F�K orsz�gokban realiz�lta a c�gcsoport. A Fut�m� Kft. n�velte �rt�kes�t�s�t a F�K-orsz�gokban, az Egyes�lt �llamokba komplett fut�m�veket is sz�ll�t, �s megkezdte az eur�pai piacszerz�st. A R�ba J�rm� Kft. is eredm�nyesen m�k�d�tt az elm�lt �vben, n�velte �rbev�tel�t, �s k�zel 20 sz�zal�kkal jav�totta a l�tsz�mhat�konys�got.

Pint�r Istv�n sz�lt arr�l is, hogy a telephely-racionaliz�l�s befejez�d�tt, a j�rm� �zlet�g �tk�lt�ztet�se 900 milli� forintba ker�lt.

A R�ba valamennyi gy�ri tev�kenys�ge ma m�r egy telephelyen folyik, ez�ltal �j szakaszba l�phet a felszabad�tott ingatlanok hasznos�t�sa. �rt�kes�t�s�k a hitel�llom�ny cs�kkent�s�t szolg�lja - mondta az eln�k-vez�rigazgat�.

A k�zgy�l�sen az igazgat�s�gba v�lasztott�k a malajziai Khalid Bin Abdol Rahmant a DRB-HICOM Berhad k�pviselet�ben. Az �j igazgat�s�gi tag a DRB-HICOM v�llalati tervez�s vezet�je.

Sor ker�lt az alapszab�ly m�dos�t�s�ra �s a h�romtag� auditbizotts�g megv�laszt�s�ra az �j gazdas�gi t�rv�ny hat�lyba l�p�se �rtelm�ben. A k�zgy�l�s a KPMG Hungaria Kft.-t v�lasztotta k�nyvvizsg�l� c�gnek a 2007-es �zleti �vre 22,5 milli� forint + �fa javadalmaz�ssal.

KAPCSOLÓDÓ CIKK