FHB-privatiz�ci�: Nyolcvanmilli�rd az �llamnak

2007.08.31. 13:30

Az �llam az elm�lt t�z �vben 8 milli�rd forintot fektetett be az FHB Jelz�logbankba, �s a bank r�szv�nyeinek �rt�kes�t�s�b�l a privatiz�ci� k�t �tem�ben 80 milli�rd forint bev�telhez jut - k�z�lte Veres J�nos p�nz�gyminiszter az FHB privatiz�ci�j�nak r�szleteit ismertet� p�nteki nemzetk�zi sajt�t�j�koztat�n. A mostani tranzakci� bev�tele 66,8 milli�rd forint. Az �j tulajdonosok nev�t m�g nem hozt�k nyilv�noss�gra.

Az �llam az FHB 50 sz�zal�k plusz 1 szavazatnyi pakettj�t �rt�kes�tette szerd�n este gyors�tott k�nyv�p�t�ses m�dszerrel, r�szv�nyenk�nt 2025 forintos �ron. A t�bb mint t�z hazai �s t�bb mint t�z k�lf�ldi t�kepiaci szerepl� 5 sz�zal�kn�l kisebb r�szesed�st szerezett. Az �j tulajdonosok nev�t a tranzakci� szeptember 4-i z�r�sa ut�n hozz�k nyilv�noss�gra. Az �llami tulajdonban maradt 4,1 sz�zal�knyi szavazatels�bbs�gi r�szv�nyr�l m�g nincs d�nt�s.

A korm�ny az�rt v�ltoztatta meg kor�bbi hat�rozat�t - az FHB-t eredetileg szakmai befektet�nek sz�nta -, mert az Allianz Hung�ria Biztos�t� ragaszkodott a B r�szv�nyekhez f�z�d� strat�giai jogaihoz, �gy pedig az �j t�bbs�gi tulajdonos nem szerezhetett volna val�di t�bbs�gi kontrollt �s nem fizette volna meg a t�bbs�gi fel�rat sem - der�lt ki a t�j�koztat�n.

Furcsa id�pontban adta el a jelz�logbankban l�v� 50 sz�zal�kos r�szesed�s�t a magyar �llam. Az �llam a szerdai t�zsdez�r�s ut�n megv�telre k�n�lta fel magyar �s k�lf�ldi int�zm�nyi befektet�knek a r�szv�nyeit. Miut�n az FHB t�zsdei c�g, erre m�d van, ugyanakkor �gy p�nz�gyi befektet�ket szok�s keresni, mik�zben a korm�ny d�nt�se �rtelm�ben az FHB �llami t�bbs�g�t szakmai befektet�nek kellene megv�s�rolnia.

Mivel a konvergenciaprogramban foglaltak teljes�t�se, a k�lts�gvet�si bev�telek realiz�l�sa tov�bbra is priorit�st �lvezett, �gy sz�letett meg augusztus 2-�n a korm�ny d�nt�se arr�l, hogy az FHB-t a t�kepiacon, azon bel�l is gyors�tott k�nyv�p�t�ses m�dszerrel kell privatiz�lni. Ezzel siker�lt el�rni a bev�teli c�lok realiz�l�s�t, a 180 napos t�zsdei �tlag�rhoz k�zeli, legfeljebb n�h�ny sz�zal�kos diszkonttal t�rt�n� elad�st, �s nem volt sz�ks�g garanci�kra sem, mint a szakmai befektet�nek t�rt�n� vagy tradicion�lis t�zsdei �rt�kes�t�sn�l.

Gyuris D�niel, az FHB vez�rigazgat�ja szerint a tranzakci� l�tv�nyosan igazolta, hogy a hazai jelz�logpiac f�ggetlen a nemzetk�zi jelz�logpiaci turbulenci�t�l. A vez�rigazgat� elmondta: a tulajdonosi strukt�ra v�ltoz�sa enyh�n negat�v hat�ssal lehet a r�szv�nyek min�s�t�s�re, a k�tv�nyek ratingje azonban megtarthat�. Az FHB a t�kepiaci ig�nyeknek megfelel�en, a piaci kih�v�sokat figyelembe v�ve �jra alapozza strat�gi�j�t, amelynek f�bb vez�rl� elvei k�z� tartozik az univerz�lis bankcsoport ki�p�t�se, a region�lis terjeszked�s megalapoz�sa, a f�ggetlens�get c�lz� �zleti modell megval�s�t�sa.

[origo]/MTI

KAPCSOLÓDÓ CIKK