Lehman: t�bbes�lyes az OMV-Mol j�tszma

2007.09.27. 12:28

Teljesen bizonytalan a Mol megszerz�s�re tett OMV-k�s�rlet kimenetele -��ll�a Lehman�Brothers�cs�t�rt�ki elemz�s�ben. A befektet�si h�z 28 700 forintos c�l�rat adott meg a Mol pap�rj�ra.

Az OMV el�tt �ll� legf�bb neh�zs�g az, hogy az ellen�rz� szavazati jog megszerz�s�t akad�lyoz� korl�t elt�vol�t�s�hoz a Mol vezet�s�nek egy�ttm�k�d�se is kell, a magyar c�g vezet�i azonban jelezt�k, hogy az osztr�k v�llalat �tv�teli aj�nlata "tov�bbi megfontol�sra sem �rdemes" - �rj�k a Lehman elemz�i cs�t�rt�ki eur�pai r�szv�nyelemz�si �ssze�ll�t�sukban. Szerint�k az OMV vezet�s�nek l�that� c�lja a t�rsas�g n�veked�se akviz�ci�k r�v�n, mindazon�ltal az OMV-Mol v�llalategy�ttes kialak�t�sa "j� es�llyel hosszasan elh�z�d� folyamat lesz, �s a siker t�volr�l sem garant�lt".

Az OMV r�szv�nye az elm�lt k�t h�napban 10 sz�zal�kkal t�lteljes�tette a sz�lesebb olajszektort, �s a Lehman Brothers elemz�i korl�tozott potenci�lis mozg�steret l�tnak a pap�rra a h�z �ltal jelenleg �rv�nyben tartott 51 eur�s c�l�r felett. Az elemz�s megjegyzi, hogy v�ltozatlanul bizonytalan az �tv�teli aj�nlat kimenetele, �s a Lehman fenntartja az OMV-re adott aluls�lyoz�si besorol�s�t. A Lehman jelenlegi c�l�ra a Mol-r�szv�nyre 28 700 forint.

A Standard & Poor's nemzetk�zi hitelmin�s�t� e h�ten kiadott londoni elemz�se szerint a Mol jelenlegi ad�skock�zati besorol�sa - gyenge befektet�i "BBB m�nusz", stabil kil�t�ssal - t�kr�zi a magyar c�g er�s poz�ci�j�t a k�z�p- �s kelet-eur�pai finom�t�i piacon, er�teljes �s "viszonylag ellen�ll�" nyeres�gess�g�t, �s �sszer� vagyonmegoszl�s�t.

A Mol p�nz�gyi profilja azonban "csak �tlagos" a legut�bbi agressz�v r�szv�ny-visszav�s�rl�s miatt meredeken megemelkedett ad�ss�g nyom�n - �ll az S&P elemz�s�ben. A hitelmin�s�t� adatai szerint a Mol j�nius 22-e �ta 505 milli�rd forintot k�lt�tt r�szv�ny-visszav�s�rl�sra, annak �rdek�ben, hogy visszaverje az OMV �tv�teli k�s�rlet�t. A Standard & Poor's szerint a r�szv�ny-visszav�s�rl�sok felem�sztett�k a Mol p�nz�gyi mozg�ster�nek z�m�t.

Forr�s: [origo]

M�g t�volr�l sincs minden rendben az OMV sz�m�ra

A Financial Times szint�n e h�ten k�z�lt elemz�se szerint j�llehet az OMV els�sorban az �tv�tel kitermel�i oldali el�nyeit hangs�lyozza, a val�di el�ny az osztr�k c�g sz�m�ra a Mol finom�t�i �s benzink�t-h�l�zat�nak megszerz�s�ben rejlene. Az egyes�lt c�g - eltekintve b�rmely esetleges vagyonelad�st�l - a negyedik legnagyobb finom�t�i csoport lenne Eur�p�ban, napi 877 ezer hord�s nyersolaj-finom�t�si kapacit�ssal. Ez a British Petrol�val azonos kapacit�s lenne, �s csak a Total, az ExxonMobil �s a Royal Dutch Shell m�g�tt maradna el a londoni �zleti napilap szerint. A t�lt��llom�sok sz�m�t tekintve a hetedik legnagyobb lenne Eur�p�ban a Mol �s az OMV kombin�ci�ja, amelyet csak a fenti n�gy c�g, valamint az Eni �s a Repsol el�zne meg.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK