M�g nem vizsg�lja Br�sszel az OMV-Mol �gyet

2007.10.10. 16:33

Nem folyik verseny�gyi vizsg�lat az OMV-Mol �gylet �gy�ben az Eur�pai Bizotts�gban, miut�n ilyen jelleg� felv�s�rl�ssal kapcsolatos hivatalos �rtes�t�s nem �rkezett Br�sszelbe - k�z�lte a v�grehajt� test�let illet�kes sz�viv�je, Jonathan Todd.

A bizotts�g m�r kor�bban jelezte, hogy verseny�gyi szervei nem vizsg�l�dnak sem az OMV kezdem�nyezte egyes�l�s, sem a Magyarorsz�gon Lex Molk�nt emlegetett t�rv�ny �gy�ben. Ezzel szemben a bels� piaci k�rd�sek�rt felel�s bizotts�gi f�igazgat�s�g vizsg�lja a h�ten megszavazott jogszab�lyt, mert azt gyan�tja, hogy abban olyan elemek lehetnek, amelyek nincsenek teljes �sszhangban a t�ke szabad �raml�s�t vagy a szabad v�llalkoz�sgyakorl�st r�gz�t� uni�s szab�lyokkal.

Charlie McCreevy, a bels� piaci �gyek�rt felel�s biztos m�g m�lt h�ten levelet �rt K�ka J�nos gazdas�gi �s k�zleked�si miniszternek, �s ebben aggodalm�t fejezte ki azon h�resztel�sek miatt, hogy a t�rv�ny lehet�s�get biztos�that annak megakad�lyoz�s�ra, hogy m�s tagorsz�gok v�llalatai r�szesed�st szerezzenek magyar c�gekben.

A t�rv�ny elfogad�s�t k�vet�en McCreevy sz�viv�je, Oliver Drewes bejelentette, hogy a bizotts�g megkezdte a jogszab�ly �sszehasonl�t�s�t az uni�s el��r�sokkal. A magyar korm�ny azt �ll�tja, hogy a Lex Mol teljes �sszhangban van az uni�s joggal. Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k nemr�giben arr�l is nyilatkozott, hogy amennyiben e tekintetben m�gis probl�ma mer�lne fel, korrig�lni fogj�k a t�rv�nyt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK