Elkezdett cs�kkeni az 1 �s 2 forintosok sz�ma

2007.12.03. 10:01

Hossz� id� ut�n okt�ber volt az els� olyan h�nap, amikor t�bb egy- �s k�tforintos �ramlott be a jegybankba, mint onnan ki - tette k�zz� a Magyar Nemzeti Bank (MNB) h�tf�n. Az adatok a jegybank szerint azt mutatj�k, hogy helyes volt az MNB d�nt�se az apr�p�nzek bevon�s�r�l, hozz�teszik, hogy ezt egy k�zv�lem�ny-kutat�s is visszaigazolja.

Az adatok szerint okt�berben 3,7 milli�val t�bb egyforintos illetve 6,8 milli�val t�bb k�tforintos �ramlott vissza az MNB-be, mint onnan a gazdas�g szerepl�ihez. Ilyen a jelenlegi egy- �s k�tforintos �rm�k 1993-as kibocs�t�sa �ta nem t�rt�nt, ami az�rt�� fontos, mert eddig a jegybank a gazdas�gba mint egy "lyukas kors�ba" �nt�tte ezeket az apr�p�nzeket. �jra meg �jra t�bbet kellett gy�rtani, mert ezek az apr�k "kicsap�dtak" a k�szp�nzforgalomb�l - k�z�lte az MNB.

A jegybank d�nt�s�t egy �szi k�zv�lem�ny-kutat�s is al�t�masztja. A felm�r�sb�l az der�lt ki, hogy a megk�rdezettek 89 sz�zal�ka pozit�van vagy semlegesen fogadta az egy- �s k�tforintosok kivon�s�t. A bevon�st t�mogat�k szerint alig haszn�lj�k m�r ezeket az �rm�ket, �rt�k�k nagyon alacsony, �gy megk�rd�jelez�dik haszn�latuk sz�ks�gess�ge.

Az egy- �s k�tforintosok 2008. m�rcius 1-j�ig t�rv�nyes fizet�eszk�znek sz�m�tanak - eml�keztet az MNB. A keresked�k c�mletenk�nt 50-50 darabot k�telesek elfogadni az �rm�kb�l, m�g a kereskedelmi bankok, �s a post�k korl�tlan mennyis�get.

M�rcius 1-j�t�l a k�szp�nzes fizet�sek v�g�sszeg�t a legk�zelebbi �ttel oszthat� �rt�kre kerek�tve lehet kiegyenl�teni.

KAPCSOLÓDÓ CIKK