�sszeesett az orosz t�zsde

2008.08.08. 15:23

H�t sz�zal�kkal esett az orosz t�zsde p�nteken. Mindez a gr�z konfliktusra, az olaj �res�s�re �s az olajc�gek elleni monop�liumellenes vizsg�latokra vezethet� vissza.

Az orosz-gr�z konfliktus, illetve a d�l-osz�t-gr�z konfliktus miatt esett az orosz t�zsde. Az olaj �r�nak cs�kken�se is gyeng�tette a piacot, de a moszkvai b�rz�t mozgatta ezen k�v�l a Szahalin-Veszt (Sakhalin-West) bank licensz�nek visszavon�sa, illetve az, hogy az orosz monop�lium-ellenes hat�s�g megb�rs�golhatja a legnagyobb olajc�geket, legal�bbis az orosz gazdas�gi lapok - k�zt�k a Kommerszant -�ilyen h�rekr�l sz�moltak be p�nteken. �

Az orosz t�zsde indexe p�nteken 6,5 sz�zal�kos esett magyar id� szerint negyed n�gykor, az olaj- �s g�zipari r�szv�nyek t�bb mint 7 sz�zal�kot vesztettek �rt�k�kb�l.

A Gazprom 7,99, a Rosznyefty 8,93 sz�zal�kkal zuhant, e k�t c�g �rintett lehet az olaj �r es�s�ben is, ak�rcsak a monp�lium-ellenes elj�r�sban. (A Gazprom egyik le�nyv�llalata, a Gazprom Nyefty�szerep�t vizsg�lj�k �ppen az orosz hat�s�gok.)

A vizsg�latba bevont k�t m�sik c�g, a Lukoil �s a Szurgutnyeftyegaz is jelent�sen gyeng�lt a piacon, az ut�bbi 9,5 sz�zal�kot vesz�tett.

KAPCSOLÓDÓ CIKK