Cs�nyi Authra cser�lte Sz�szt

2008.10.14. 17:30

Sz�sz K�rolyt Auth Henrik v�ltja az OTP Bank szerbiai le�nyv�llalat�nak �l�n - mondta Pongr�cz Antal, az OTP Bank vez�rigazgat�-helyettese az MTI-nek kedden.

K�z�lte: az Auth Henrik �ltal ir�ny�tott �j menedzsment minden t�mogat�st megkap az anyabankt�l az OTP banka Srbija m�k�d�si hat�konys�g�nak jav�t�s�hoz. Utalt arra a kor�bbi bejelent�sre, hogy a bank els�sorban Szerbi�ban teszteli az esetleges �rt�kes�t�si lehet�s�geket, de nyomat�kos�totta, hogy �rt�kes�t�si k�nyszer nincs.

A volt vez�rigazgat�, Sz�sz K�roly eln�ki tan�csad�k�nt folytatja munk�j�t okt�ber 9-t�l az OTP Bankban, feladata a kereskedelmi banki div�zi� keret�n bel�l a nemzetk�zi �s a bankk�zi kapcsolatok menedzsel�se.

Auth Henrik kor�bbi feladat�t - a C�gb�r�s�g �ltal 2008. j�nius 23-�n bejegyzett 50 milli�s t�rzst�k�j� OTP Keresked�h�z Kft. �gyvezet�s�t - a bank tapasztalt szakembere, Tam�si Andrea veszi �t - k�z�lte Pongr�cz Antal.

Az OTP Bank vez�rigazgat�-helyettese kiemelte, hogy a v�llalati k�szletfinansz�roz�s speci�lis form�j�ra szakosodott t�rsas�g r�szben a re�lgazdas�gi folyamatokkal �sszef�gg� hitelkereslet-visszaes�s, r�szben a kev�sb� j�vedelmez� v�llalatfinansz�roz�s kor�bban elhat�rozott tervszer� visszafog�sa miatt m�rs�kelt �zleti aktivit�ssal m�k�dik.

Pongr�cz Antal szerint a szem�lyi v�ltoz�sok hat�konyan szolg�lj�k a csoportszint� eredm�nyelv�r�sokat, illetve a prudens gazd�lkod�st, amelyeknek a jelenlegi nemzetk�zi p�nzpiaci helyzet hat�sai k�zepette kiemelt jelent�s�g�k van.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK