K�tba eshet a Mol-INA-r�szv�nycsere

2008.10.16. 13:05

Egyel�re nincs megegyez�s a Mol �s a horv�t korm�ny k�z�tt az INA r�szv�nyeinek esetleges cser�j�r�l - k�z�lte a Jutarnji List napilap internetes kiad�sa.

Hern�di Zsolt vez�rigazgat� �s Damir Polancec minisztereln�k-helyettes els� tal�lkoz�ja nem hozott eredm�nyt, a k�t oldal �ll�spontja "kicsit sem k�zeledett egym�shoz".

A lap besz�mol�ja szerint a tal�lkoz�n a r�szv�nycsere kapcs�n a Mol �j ir�ny�t�si rendszert k�pzel el a horv�t olajt�rsas�gn�l. Eszerint nem lenne �n�ll� igazgat�s�g �s fel�gyel� bizotts�g, hanem egys�ges igazgat�s m�k�dne a c�gn�l. Ennek �l�n egy vez�rigazgat� �llna, aki a c�g operat�v ir�ny�t�s�t v�gezn�, valamint egy igazgat� lenne, aki a fel�gyeletet l�tn� el.

Az INA igazgat�s�g�ban hatan kapn�nak helyet, k�zt�k h�rom horv�t menedzser, a vez�rigazgat�t pedig a magyarok adn�k. Magyar k�zbe ker�lne a finansz�roz�si, beszerz�si �s elad�si ter�let ir�ny�t�sa �s a szem�lyzeti k�rd�sek is - �rtes�lt a Jutarnji.

A horv�t korm�ny ugyanakkor ragaszkodik a hamarosan lej�r�, a r�szv�nyekkel kapcsolatos v�t�jog�nak �jabb �t �vre t�rt�n� meghosszabb�t�s�hoz. Ebben a k�rd�sben az�rt is s�rget� a megegyez�si k�nyszer horv�t r�szr�l, mert a jelenleg �rv�nyes r�szv�nyesi szerz�d�sben szerepl� �t�ves id�tartam okt�ber 28-�n lej�r.

Damir Polancec gazdas�gi miniszter �s egyben a minisztereln�k-helyettes cs�t�rt�k�n k�z�lte: a korm�ny folytatni fogja a t�rgyal�sokat a Mollal a r�szv�nyesi szerz�d�s �jrafogalmaz�s�r�l. "A t�rgyal�sok megszak�t�s�r�l vagy sikertelens�g�r�l sz�l� kijelent�sek teljesen val�tlanok" - reag�lt a horv�t sajt�ban megjelent h�rekre.

Kifejtette, hogy k�t oka van a szerz�d�s �jrafogalmaz�s�nak: a t�ny, hogy a korm�ny r�szesed�se az INA-ban 50 sz�zal�ka al� ker�lt, valamint az, hogy a korm�ny belesz�l�si jog�t biztos�t� rendelkez�s hamarosan lej�r.

A m�lt h�ten z�rult le a Mol aj�nlatt�tele, amellyel a magyar olajc�g m�r t�bb mint 47 sz�zal�kosa lett a horv�t t�rsas�gnak. A horv�t korm�nnyal folytatott t�rgyal�sok t�tje a m�g �llami k�zben l�v� t�bb mint 44 sz�zal�kos tulajdoni h�nyad egy r�sz�nek r�szv�nycser�vel t�rt�n� megszerz�se.

KAPCSOLÓDÓ CIKK