Nulla k�zeli re�lhozam a nyugd�jkassz�kn�l

2009.03.10. 16:01

A mag�nnyugd�jp�nzt�rak az elm�lt t�z �vben - a tavalyi rossz hozam ellen�re - meg�rizt�k az egy�ni sz�ml�kon j�v��rt befizet�seket a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) adatai szerint.

A tavalyi mintegy 420 milli�rd forintos befektet�si vesztes�g azonban lenull�zta a mag�nkassz�k el�z� �vekben el�rt befektet�si nyeres�g�t, t�z�ves re�lhozamuk �gy -0,73 sz�zal�k. Az �nk�ntes nyugd�jkassz�k re�lhozama 1999-2008. k�z�tt +0,43 sz�zal�k volt.

Erd�s Mih�ly, a PSZ�F f�igazgat�-helyettese kedden Budapesten sajt�t�j�koztat�n elmondta: a mag�nnyugd�jp�nzt�rak vagyonnal s�lyozott �ves nett� p�nzt�ri �tlaghozama 1999-2008. k�z�tt +5,7 sz�zal�k volt, tavaly pedig -20 sz�zal�k.

A v�laszthat� portfoli�t nem m�k�dtet� p�nzt�rak t�z�ves teljes�tm�nye +6 (tavalyi eredm�ny�k -15,7) sz�zal�k, m�g a v�laszthat� portfoli�s rendszert bevezetett int�zm�nyek hossz� t�v� mutat�ja +5,5 (a tavalyi -22,9) sz�zal�k.

A f�igazgat�-helyettes �gy v�lekedett, hogy a nyugd�jhoz k�zel �ll�k jobban j�rtak a v�laszthat� portfoli�t bevezet� p�nzt�rakn�l, mert �letkoruknak megfelel�bb portfoli�t kaptak. Az �nk�ntes nyugd�jp�nzt�rak a t�z�ves id�szakban �vi +6,9 sz�zal�k nett� hozamot �rtek el, tavalyi �tlaghozamuk -10,7 sz�zal�k volt.

A p�nzt�ri befektet�sek hozam�t nagyr�szt a hazai �s nemzetk�zi t�kepiaci folyamatok hat�rozt�k meg a f�igazgat�-helyettes szerint. Elmondta: az elm�lt �vben mind a magyar, mind a k�z�p-eur�pai r�szv�nyek �rfolyama �tlagosan t�bb mint fel�vel zuhant, amit a magyar �llampap�rok hozama nem tudott ellens�lyozni.

A helyzetet rontotta, hogy nemcsak a r�szv�nyek, hanem a - p�nzt�ri befektet�sek k�zel 60 sz�zal�k�t k�pvisel�, biztons�gosnak tekintett - �llampap�rok �rfolyama is romlott - tette hozz�. A lej�ratig tart� id�szakban ugyanis az �llampap�rok �rfolyama is ki van t�ve a piaci hat�soknak, vagyis �rfolyamuk emelkedhet vagy cs�kkenhet. Ha azonban a p�nzt�rak a lej�rati ideig megtartj�k ezeket, biztos�tj�k azt a hozamot, amivel a megv�s�rl�sukkor kalkul�ltak.

Erd�s Mih�ly j�nak tartja a Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g eln�ke, Nagy Csaba �ltal a k�zelm�ltban ismertetett elk�pzel�st, amely szerint a nyugd�jhoz nagyon k�zel �ll�k sz�m�ra olyan portfoli�t kellene bevezetni, amely m�g a klasszikusn�l is alacsonyabb rizik�j�, m�g az �llampap�rok kock�zat�t sem �ri el.

A f�igazgat�-helyettes a tavalyi vesztes�gek kapcs�n hangs�lyozta: virtu�lis �rt�kekr�l van sz�, s am�g nem veszik ki a p�nzt�rtagok a megtakar�t�st, addig nem realiz�lj�k a vesztes�get.

A nyugd�jp�nzt�ri megtakar�t�sok hossz� t�v� befektet�sek, e szerint kell �rt�kelni �ket, a d�nt�seket pedig alapos megfontol�s ut�n kell meghozni, az �lethelyzetnek megfelel�en - mondta a f�igazgat�-helyettes.

Felh�vta a figyelmet arra: a nyugd�jkorhat�r el�r�sekor nem k�telez� felvenni a megtakar�t�st sem a mag�n-, sem az �nk�ntes p�nzt�rb�l, �gy akinek az �lethelyzete megengedi, kiv�rhatja, am�g az �rfolyamok n�veked�se megindul.

A f�igazgat�-helyettes r�mutatott: a nyugd�jp�nzt�ri hozamok a glob�lis p�nz�gyi v�ls�g miatt k�lf�ld�n is negat�vak voltak, p�ld�ul �rorsz�gban -34,8, Belgiumban -25,2, az USA-ban -22,1, Ausztri�ban -13,1, Lengyelorsz�gban -14,2, Szlov�ki�ban -6,7 sz�zal�kot k�nyveltek el tavaly. Az OECD adatai szerint a sz�lesebb �rtelemben vett nyugd�jc�l� megtakar�t�sok �rt�ke 5 ezer milli�rd doll�rral cs�kkent tavaly okt�ber v�g�ig, 2008 eg�sz�ben pedig a vesztes�g el�rheti az 5.500 milli�rd doll�rt is.

KAPCSOLÓDÓ CIKK