�rik az �sszecsap�s a Mol �s orosz tulajdonosa k�z�tt

2009.04.02. 7:56

Egyel�re nem sokat tudni a Mol �j orosz nagytulajdonos�nak terveir�l, a magyar olajc�g mindenesetre nem t�l bizakod� a sz�nd�kokat illet�en. Az els� konfliktusra az igazgat�s�g �sszet�tel�vel kapcsolatban lehet sz�m�tani.

Az osztr�k OMV�h�tf�n�adta el 21,2 sz�zal�kos Mol-r�szesed�s�t az orosz Szurgutnyeftyegaz t�rsas�gnak, a v�tel�r 1,4 milli�rd eur� volt. Az orosz v�lallat nem �rtes�tette a v�s�rl�sr�l a magyar c�get, amib�l a Mol vezet�se azt a k�vetkeztet�st vonta le, hogy a tulajdonszerz�s semmik�pp sem tekinthet� bar�ts�gosnak�- der�l ki Hern�di Zsolt eln�k-vez�rigazgat� szerdai szavaib�l.

A Mol els� embere a k�l�gyi bizotts�g �l�s�n mondta ezt, a tranzakci� ugyanis politikai hull�mokat is vert. A Wall Street Journal (WSJ) cs�t�rt�ki��sszefoglal�ja r�mutat, hogy az orosz tulajdonszerz�s egy platformra terelte az am�gy egym�ssal �lesen szemben �ll� magyar p�rtokat, mind a korm�ny, mind pedig a Fidesz agg�d�s�nak adott hangot.

Orosz befoly�sszerz�s a r�gi�ban?

Az amerikai lap szerint a Szurgut l�p�se az�rt is k�l�n�sen �rz�keny t�ma, mert sokan att�l tartanak, hogy az oroszok a p�nz�gyi v�ls�got arra haszn�ln�k fel, hogy n�velj�k befoly�sukat a kelet-eur�pai r�gi�ban.

A WSJ kiemeli, hogy a�22 milli�rd doll�rnyi likvid eszk�zzel (r�vid id�n bel�l, egyszer�en p�nzz� tehet� eszk�zzel) rendelkez� Szurguto vezet�j�t, Vlagyimir Bogdanovot j� kapcsolatok f�zik Vlagyimir Putyinhoz.

Az orosz v�llalat sz�viv�je elmondta, hogy nem volt sz�ks�g sem t�j�koztat�sra, sem szerz�d�sre a Mollal, a Szurgut ugyanis egyszer�en megvett egy elad�sra k�n�lt eszk�zt.

Az igazgat�s�gi tags�g hozhatja az els� konfliktust

A WSJ szerint a Szurgutnak gondjai lehetnek �rdekei �rv�nyes�t�s�vel, m�gpedig az OMV-t�mad�skor elfogadott lex-Mol miatt. A magyar olajc�gben tov�bbra is �rv�nyben van a 10 sz�zal�kos szavaz�si limit, �s a menedzsment, illetve sz�vets�gesei tov�bbra is jelent�s befoly�ssal rendelkeznek a c�gben.

Az amerikai �zleti napilap szerint Hern�di elmondta, hogy a Szurgut csak akkor tud tagot k�ldeni az igazgat�s�gba, ha maga az igazgat�s�g aj�nlja a jel�ltet a r�szv�nyeseknek, m�rpedig a WSJ szerint erre egyel�re nincs sok es�ly a Mol-vez�r nyilatkozatai alapj�n. A Szurgut sz�viv�je ezzel szemben azt hangs�lyozta, hogy minden olyan pr�b�lkoz�s, amely az orosz c�g k�pviselet�nek ellehetetlen�t�s�re ir�nyul, ellent�tes a Mol saj�t szab�lyaival.

KAPCSOLÓDÓ CIKK