Soros Gy�rgy: Messze nincs v�ge a v�ls�gnak, most j�het a m�sodik felvon�s

2010.06.10. 18:16

Soros Gy�rgy �zletember�szerint m�g messze nem jutottunk t�l a nemzetk�zi p�nz�gyi v�ls�gon, mivel a r�vid t�v� rendez�shez sz�ks�ges int�zked�sek �ppen ellent�tei voltak a hossz� t�v� rendez�shez sz�ks�ges int�zked�seknek, ami fokozza a kett�s recesszi� bek�vetkez�s�nek kock�zat�t.

"Visszatekintve, az �sszeoml�s olyan volt mint egy rossz �lom" - mondta Soros Gy�rgy�a b�csi nemzetk�zi p�nz�gyi int�zet (Institute of International Finance) esem�ny�n.

A magyar sz�rmaz�s� milli�rdos �zletember szerint�a p�nz�gyi rendszer �sszeoml�sa nagyon is val�s�gos volt �s a bek�vetkezett kr�zisnek messze nincs m�g v�ge. "Tulajdonk�ppen a m�sodik felvon�s csak most kezd�dik, amikor a p�nzpiacok kezdik elvesz�teni bizalmukat a ad�ss�glevelekben. A reflektorf�ny ugyan G�r�gorsz�gra �s az eur�ra vet�l, de hat�s vil�gszerte �rezhet� lesz" - tette hozz�Soros.

A�kialakult helyzet k�s�rtetiesen eml�keztet a harmincas �vekre, a korm�nyok k�nytelenek cs�kkenteni elad�sodotts�gukat a p�nzpiacok nyom�s�ra - mondta Soros Gy�rgy, aki�szerint k�l�n�sen vesz�lyes eszk�z�knek sz�m�tanak�az ad�ss�gt�rleszt�s esetleges elmarad�sa eset�re k�thet��hitelpiaci sz�rmaz�kos csere�gyletek (credit default swaps, CDS), ha azokat�nem eredeti c�ljuknak megfelel�en fedezeti�eszk�zk�nt alkalmazz�k a piaci szerepl�k.�

Soros Gy�rgy�szerint a eur�pai ad�ss�gv�ls�g a gazdas�gi fellend�l�s m�g t�r�keny szakasz�ban k�nyszer�ti megszor�t�sokra az Eur�pai Uni� tagorsz�gait.�"Nem z�rhat� ki�a kett�s recesszi�kialakul�sa" -�mondta Soros utalva arra, hogy a v�ls�gnak lesz egy �jabb m�lypontja, vagyis W-alak� lesz.

KAPCSOLÓDÓ CIKK