Szigorúbb büntetés várhat a kötelező biztosítást be nem fizető autósokra

Visszavonhatnák a forgalmi engedélyét és leszerelhetnék a rendszámtábláját annak az autósnak, aki nem fizeti a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást. Legalábbis ezt tartalmazza az a kormányrendelet-tervezet, amely egyelőre nyitva hagyta a kérdést: matricával vagy okmánnyal igazolható a biztosítás befizetése.

Két változat fut egyelőre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást újraszabályozó kormányrendelet tervezetében, melynek tárcaközi egyeztetése most folyik. A tervezet szerint akár matricával, akár okmánnyal is igazolni lehetne a biztosítás befizetését. A biztosítók ez utóbbit szeretnék, a rendelet szövegéből szintén inkább ennek a pártolása olvasható ki. Az első megoldás szerint a szélvédőre felragasztott matrica jelezné a kötelező felelősségbiztosítás meglétét. A rendőrnek pedig nem lenne más dolga, mint szemrevételezni a matricát, és csak ha valami gyanúsat észlel, akkor kérhetne további igazolást.

Kétségtelen, hogy a matrica egyértelműen jelezné a biztosítás meglétét, de csak akkor, ha az autó tulajdonosa valóban be is fizette azt. A rendelettervezet kimondja, hogy ezt a fajta biztosítást mindig előre kell fizetni. A biztosítók azonban legfeljebb negyedévi díjat követelhetnek egy összegben. Az ehhez igazodó matrica tehát negyedéves lenne, erről viszont nem szól a javaslat. Ezért mondják a biztosítók azt, hogy az év elején kiosztott egész éves matrica a második negyedévben már nem igazol semmit.

A második megoldást már sokkal részletesebben tárgyalja a jogszabály. A Belügyminisztérium által vezetett központi gépjármű-nyilvántartást, valamint a biztosítók által létrehozott kötvénynyilvántartást negyedévente össze kell vezetni. Ha ennek eredményeként valamely járműhöz nem tartozik biztosítás, akkor a tulajdonos lakó-, illetve telephelye szerinti rendőrhatóság 15 napon belül felhívja az érintettet arra, hogy igazolja a biztosítás fennállását. Erre 8 napot kap, és ha ezt elmulasztja, jön a szankció. Ez pedig nem kevés: a rendőrség határozattal intézkedik a forgalmi engedély és a rendszám visszavonásáról. Ezután lehet ugyan fellebbezni - jogorvoslattal élni -, de ennek halasztó hatálya nincs.

Németh Géza

(Magyar Hírlap)