Átadták közigazgatási feladataikat a kamarák

A november 1-jén megszűnt kötelező kamarai tagság nemcsak azt jelenti, hogy a vállalkozóvá válásnak már nem feltétele a gazdasági kamarába való belépés és az ezzel együtt járó tagdíjfizetés, hanem azt is, hogy egyes kamarai közigazgatási feladatokat - például jónéhány nyilvántartási és engedélyezési eljárást - más hivatalok vesznek át. Bár a feladatok átadásáról szóló jogszabályok már a nyáron megjelentek, az új eljárások rendje körül még némi bizonytalanság tapasztalható.

Egyéni vállalkozói igazolványok

A legtöbbeket érintő változás, hogy a vállalkozói igazolványok kiadását, visszavonását, cseréjét és nyilvántartását ezentúl a vállalkozó székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzők végzik, és így az ügyintézés az okmányirodákra tartozik. Az amúgy is leterhelt okmányirodák pluszfeladatait enyhítendő, november 1-jétől 78, majd jövő év januárjában még 5 új okmányiroda kezdi meg működését. Ez persze aligha vígasztalja azokat a budapesti "okmányra várókat", akik napokig állnak sorban azért, hogy beadhassák a "kisablakon" kitöltött formanyomtatványaikat.

Némi öröm az ürömben, hogy az úgynevezett "egyablakos" rendszer fennmarad, azaz továbbra sem az igazolványra váró vállalkozók feladata lesz az adószám és a statisztikai számjel beszerzése, ezt elvégzik az okmányirodák, sőt a kérelem benyújtásával a vállalkozó teljesíti az adóhatósághoz való bejelentési kötelezettségét is.

Változik a vállalkozói igazolvány formája és kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány is, és ezentúl erkölcsi bizonyítványt is kell csatolni a kérelemhez.

A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke 5000 forint, amelyet illetékbélyegen kell leróni a kérelemre, az adatok módosításáért 2000 forint, a megrongálódott, megsemmisült vagy elveszett igazolványról kiállított másolatért pedig 3000 forint illetéket kell fizetni. A kérelmeket továbbra is célszerű személyesen benyújtani, a vállalkozói igazolványt pedig kizárólag személyesen a jogosult veheti át.

Egyes kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, bejelentése

Vannak olyan termékek, amelyekkel csak akkor lehet kereskedni (az ügynöki és a bizományi értékesítést is beleértve), ha a kereskedőt és üzletét vagy raktárát, tárolóját nyilvántartásba vették. Ilyen kötelezettség terheli többek között

  • a hulladékkereskedőket,
  • a használt és új autó-, illetve motorkereskedőket,
  • a tenyészállatok, vetőmagvak és szaporítóanyagok nagykereskedelmével foglalkozó kereskedőket,
  • a fűszerpaprika-őrlemény nagykereskedelmével foglakozó vállalkozásokat, valamint
  • a bármilyen terméket csomagküldő kereskedelemben értékesítő cégeket.

Ezeknek a kereskedőknek a nyilvántartását eddig szintén a gazdasági kamarák vezették. Ezentúl azonban központi hivatal, a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GM EKH) hivatott a nyilvántartásba való felvételre, az adatváltozások átvezetésére és a nyilvántartásból való törlésre.

A gond csak az, hogy mivel a GM EKH központi hivatal, vidéken egyáltalán nincs képviselete, azaz a kérelmeket csak Budapesten lehet benyújtani. Természetesen postán is el lehet juttatni a kérelmet, aki azonban nem csatol minden, a jogszabályban előírt mellékletet, illetve nem fizeti be csekken az 1000 forintos eljárási díjat, biztosan számíthat hiánypótló felhívásra, ami nem rövidíti meg az elintézési határidőt. Amennyiben a postán benyújtott kérelem mindenben megfelel az előírtaknak, a Hivatal - 30 napon belül - postán küldi meg a nyilvántartásba vételről szóló igazolást. Az már csak hab tortán, hogy természetesen a hőn áhított tevékenységet csak az a kereskedő kezdheti meg, akit már nyilvántartásba vettek.

Mit tegyenek hát a vidéki kereskedők? Amennyiben meg kívánják spórolni az utazást és nem akarnak sorban állni a hivatalban, először is tájékozódjanak a jogszabályból - már persze ha be tudják szerezni. Valószínű, hogy az eljárásra eddig illetékes gazdasági kamarák területi kirendeltségi is tudnak felvilágosítást nyújtani, és a legilletékesebbek, a GM EKH munkatársai is adnak telefonon tájékoztatást.

Azok a vendéglátással foglalkozó vállalkozók, akik eddig a gazdasági kamaráknál teljesítették a szálláshely osztályba sorolásához kapcsolódó bejelentési kötelezettségüket, ezentúl szintén a GM EKH-nál tehetik meg ezt.

Az üdülőhasználati jog értékesítésével foglalkozó vállalkozások nyilvántartását is a GM EKH vezeti november 1-jétől, s itt kell kérelmezni az értékesítési szerződések engedélyezését is, 1000 forintos eljárási díj befizetése mellett.

Utazási vállalkozók, idegenvezetők nyilvántartása

Az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységet végző utazási vállalkozásokat szintén a GM EKH veszi nyilvántartásba ezentúl, ez a hivatal vezeti az idegenvezetők névjegyzékét és adja ki az idegenvezetői igazolványokat is. Az utazási vállalkozások nyilvántartásba vételéért 1000 forintot kell fizetni, míg az idegenvezetők 4000 forint igazgatási díj megfizetése ellenében vehetik át igazolványukat. A probléma ugyanaz, mint a kereskedőknél: a postai ügyintézés jelentősen meghosszabbíthatja az eljárást. Arról nem is beszélve, hogy amennyiben formanyomtatványon kell előterjeszteni a kérelmeket, azt nehezen tudják majd beszerezni a vidéki vállalkozók.

Gázszerelők nyilvántartása

Azokról a gázszerelőkről, akik gáz csatlakozó vezetékek, illetve fogyasztói berendezések szerelési munkálatait végzik - legyenek akár munkavállalók, társas vagy egyéni vállalkozók - a gazdasági kamarák helyett szintén a GM EKH vezet nyilvántartást. A nyilvántartásba való felvétel nélkül a szerelő nem jogosult a fenti munkálatok elvégzésére. A nyilvántartásról szóló új jogszabály - 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet - melléklete tartalmazza a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványt, és biztosan a GM EKH-ban is beszerezhető, azonban azok a vidéki gázszerelők, akik nem vásárolják a Magyar Közlönyt, egyelőre nem tudni, hol juthatnak formanyomtatványhoz. A nyilvántartásba vételi eljárás díja egyébként 1000 forint.

Taxiengedélyek

Könnyebb helyzetben vannak a taxisok, hiszen a taxiengedély kiadása is más hivatalhoz - a közlekedésfelügyelethez - került ugyan, de a felügyeletnek vannak területi kirendeltségei, s a kérelmet itt kell előterjeszteni.

A kamarai tagság megszűnésével kapcsolatos cégeljárás

A cégbíróság nyilvántartja a bejegyzett cégek kamarai tagságát (a tagsági nyilvántartási szám szerepel a cégjegyzékben), ezért a vállalkozók adminisztrációs és anyagi terheit könnyítve a jogalkotó azt a megoldást választotta, hogy a cégbíróságok november 1-jével automatikusan hivatalból törölnek a cégnyilvántartásból minden kamarai tagságra vonatkozó cégjegyzékadatot.

Azok a vállalkozások, amelyek önkéntes alapon továbbra is tagjai maradnak valamelyik gazdasági kamarának és ennek megfelelően június 30-ig felvételüket kérték a kamarába, 2000. november 30-ig illeték- és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül kérhetik az erre vonatkozó adat bejegyzését a cégnyilvántartásba. A határidő lejárta után érkező adatváltozások bejegyzéséért azonban már fizetni kell.

Váci Tímea

(Üzleti Negyed)

Ajánlat:

Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala

Közlekedési Főfelügyelet