Alkotmánybírósági beadvány a kukoricaexport leállítása miatt

Az agrártárca alig néhány nappal ezelőtt tiltotta meg a kukoricaexportot, máris az Alkotmánybíróság elé került az ügy. Keller László szocialista képviselő ugyanis úgy látja, azzal, hogy az intézkedés ellentétes a nemzetközi szerződésekkel, megsérti az alkotmányt. A honatya szerint az agrártárca egy éven belül hozott egymással ellentétes intézkedései összezavarják a piacot.

Nemzetközi szerződésekbe ütközik a földművelésügyi miniszter rendelete a kukorica exporttilalmáról - véli Keller László szocialista képviselő, ezért az Alkotmánybíróságtól a jogszabály megsemmisítését kéri. A honatya szerint az agrártárca egymással ellentétes rendeletekkel szabályozza a kukorica piacát, ami összezavarja a termelőket és a kereskedőket. Torgyán József ugyanis ez év márciusában a jelentős kukoricafelesleg miatt még a kivitel támogatásáról rendelkezett. Ráadásul Keller szerint az agrártárca vezetője jogszabályi felhatalmazás nélkül döntött így, hiszen rendeletében egy olyan paragrafusra hivatkozott, amelyiket korábban hatályon kívül helyeztek.

A képviselő elmondta, a tavaszi exporttámogatási rendelettel kapcsolatban több kérdést intézett Dávid Ibolya igazságügy-miniszterhez. Korábban az ominózus rendelettel kapcsolatban már Keller párttársa, Orosz Sándor is tett fel kérdést az igazságügyi tárca vezetőjének, ám érdemi választ nem kapott. Mivel Keller László úgy látja, az agrártárca kiszámíthatatlannak tűnő döntései egyesek számára nagyon is kiszámíthatóak, a képviselő meg szeretné kérdezni Torgyán Józseftől, származott-e neki vagy tudomása szerint az agrártárca, illetve a kisgazdapárt bármely képviselőjének bevétele a rendeletek miatti jelentős piaci ármozgásokból.

Mint arról korábban beszámolt a Népszava, az agrártárca arra hivatkozva korlátozza a kukorica kivitelét, mert adatai szerint nem termett elegendő. Csakhogy Tamás Károly, az agrártárca közigazgatási államtitkára a Magyar Távirati Irodának november 10-én azt nyilatkozta, hogy a kukoricatermés idén előreláthatólag meghaladja az 5 millió tonnát, így az idei termésből 500 ezer tonna exportra kerülhet. Keller László felhívja a figyelmet arra, hogy az 112/1990-es kormányrendelet kimondja: az exportot korlátozni csak az ország biztonsága érdekében, nemzetközi egyezmény miatt vagy a lakosság ellátását súlyosan veszélyeztető helyzetben lehet.

Ennél súlyosabb azonban, hogy az exporttilalom alkotmányellenes. Az alaptörvény 7. paragrafusának 1. bekezdése kimondja: "A Magyar Köztársaság jogrendszere biztosítja (...) a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját." A képviselő beadványa szerint azzal, hogy az agrártárca megtiltotta a kukorica kivitelét, megsértette az EU-val kötött megállapodást és a GATT-egyezményt. Ezek a szerződések csak abban az esetben engedélyezik a kereskedelmi korlátozást, ha egy fontos termékből hiány lép fel. Magyarország aligha hivatkozhat erre, ha az agrártárca szerint még félmillió tonna kukorica exportjára van lehetőség.

Mihálovits András

(Népszava)