Változnak a gépjárműokmányok

A 2001. január elsejével - az okmányirodákkal összefüggő hatásköri szabályok változása mellett - változnak a közúti közlekedéssel kapcsolatos okmányokra vonatkozó egyéb szabályok is. Többek között változik a jogosítványok formája és az eredetvizsgálat néhány szabálya is.

A vezetői engedély (kezdő vezető engedély), ideiglenes és nemzetközi vezetői engedély eddig is ismert A-E kategóriái, (valamint az ezekhez kapcsolódó alkategóriák, kombinált kategóriák) változatlanul megmaradnak, mint nemzetközi kategóriák.

A nemzetközi (a már eddig is meglévő A-E) kategóriákban kiállított vezetői engedélyek formájukat tekintve ugyancsak megváltoznak. A régi típusú okmányok továbbra is érvényesek maradnak azzal a megszorítással, hogy azokba csak 2002. december 31-ig lehet az egészségi alkalmasság meghosszabbítását, a pályaalkalmasság megszerzését, korlátozását, érvénytelenítését bejegyezni.

A speciális járművek vezetésére jogosító járművezetői engedély és járművezetői igazolvány elnevezésű okmányok megszűnnek és a jövőben vezetői engedélyt kapnak azok is, akik pl. kerti traktort, állati erővel vont járművet, segédmotoros kerékpárt, mezőgazdasági vontatót, trolibuszt, villamost vezetnek. Ezekben az esetekben az úgynevezett nemzeti kategóriákban (K, T, M, TR, V) állítja ki a közlekedési igazgatósági hatóság (okmányiroda) a vezetői engedélyeket. A korábban kiadott járművezetésre jogosító okmányok ezt követően is érvényesek.

Az eredetiségvizsgáló szakvéleménye a jövőben 30 nap helyett 60 napig lesz érvényes. Új szabályként nincs szükség az eredetiség igazolására, ha a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, amikor az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz, illetve ha a jármű nyilvántartott üzembentartója változatlan marad, feltéve, hogy polgári jogi szerződés teljesülésével a jármű tulajdonosává válhat.

Módosultak továbbá a forgalmi engedély egyes részletszabályai is.

(Üzleti Negyed)

Ajánlat:

Gépjárműokmányok
(az Üzleti Negyed összeállítása)

Forgalmi engedély
(az Üzleti Negyed összeállítása)